KOMUNIKAT NR 1
REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY w RADOMIU

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożeniem zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art.50 i art.51 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) zarządzam, co następuje:


 

  1. Od dnia 11.03.2020 r. do dnia 05.04.2020 r. odwołuje się wszystkie formy zajęć dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Cześć zajęć, w miarę możliwości będzie realizowana w formie zdalnej. Ewentualne zaległości, a w szczególności ćwiczenia
    i zajęcia laboratoryjne zostaną zrealizowane w terminie późniejszym w formie określonej przez dziekana.

  2. Odwołuje się konsultacje dla studentów na terenie Uczelni. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.

  3. Wstrzymuje się możliwość korzystania z infrastruktury dydaktycznej Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

  4. Zaleca się, aby kontakt z dziekanatem Uczelni odbywał się drogą telefoniczną lub na adres e-mail.

  5. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego miejscowego oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR).


 

Na terenie Radomia:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu  

tel. 48 345 15 89 oraz telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy 690-122-050 lub 508 526 676 

 

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800-190-590


 

R E K T O R
dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu

Aktualności

2020-03-12

KOMUNIKAT REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY w RADOMIU z dnia 11 marca 2020 r. (zobacz)

 

2020-03-11

Zasady postępowania – KORONAWIRUS (zobacz)

2019-07-16
Dzień z bezpieczeństwem pożarowym na PGE NARODOWY. Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019.

2018-10-17
W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU 
AKADEMICKIEGO 2018/2019.

2018-08-28
WISBiOP WEB TV. STUDIA NA ODLEGŁOŚĆ.  

2018-04-11
FINAŁY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW: „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY” ORAZ „BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”