AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW – STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu

zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE

AUDYTOR  ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Studia podyplomowe są adresowane do osób z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata, w szczególności do absolwentów uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji i remontach. Według szacunkowych danych budynków takich  jest kilkanaście milionów i tyle też jest do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Uprawnienia i korzyści ukończenia studiów podyplomowych Audytor Energetyczny” w Radomiu

Absolwenci otrzymują świadectwo wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu upoważniające do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków oraz wpisania do rejestru osób uprawnionych prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Studia podyplomowe Audytor Energetyczny” – do kogo są skierowane?

Studia podyplomowe przeznaczone są szczególnie dla:

  • inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,
  • pracowników administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, ich eksploatacją, a także planowaniem w budownictwie,
  • inżynierów budownictwa chcących rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o świadectwo uprawniające do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków,
  • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomości i pracowników firm budowlanych zainteresowanych termomodernizacją, energooszczędną eksploatacją i zarządzaniem energią w budynkach.

Studia podyplomowe “Audytor energetyczny” w Radomiu – wymagania

Program jest skierowany do inżynierów budownictwa, pracowników administracji państwowej czy samorządowej, pracowników firm budowlanych. Jednak każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe ma możliwość zapisania się na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe “Audytor energetyczny” – forma organizacji zajęć

Przedmioty przewidziane programem studiów prowadzone są zarówno w formie wykładów, warsztatów, laboratoriów oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego: kamery termowizyjne FLIR, programy komputerowe do sporządzania świadectw energetycznych budynków (ARKADIA TERMO, OZC).

Bloki tematyczne na studiach podyplomowych “Audytor energetyczny”

Studia podyplomowe na kierunku Audytor energetyczny uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków składają się z takich bloków tematycznych jak:

  • Charakterystyka energetyczna budynków: Ten blok skupia się na naukach i technikach potrzebnych do analizy i oceny efektywności energetycznej różnych typów budynków.
  • Audyt energetyczny budynków: Ten segment koncentruje się na procesie badania zużycia energii w budynkach, identyfikacji obszarów na oszczędności i proponowaniu rozwiązań na poprawę wydajności energetycznej.
  • Budownictwo energooszczędne: W tym bloku uczestnicy uczą się o projektowaniu i budowie obiektów, które minimalizują zużycie energii, korzystając z nowoczesnych technologii i metod.
  • Odnawialne źródła energii: Ten moduł omawia różne typy odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, i jak można je włączyć do systemów energetycznych budynków.

Każdy z tych bloków tematycznych zapewnia dogłębne zrozumienie kluczowych aspektów audytu energetycznego i charakterystyki energetycznej budynków, przygotowując uczestników do spełnienia roli ekspertów w tych dziedzinach.

Czas trwania studiów podyplomowych “Audytor energetyczny” w Radomiu

Liczba godzin: 199 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Koszt studiów studiów podyplomowych “Audytor energetyczny” w Radomiu

  • 100,00 PLN wpisowe
  • 4 600,00 PLN czesne (możliwość opłat w systemie ratalnym)

Zapisz się na studia podyplomowe “Audytor energetyczny” w Radomiu

Aby zapisać się na studia podyplomowe Audytor energetyczny uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, skontaktuj się z Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Dane kontaktowe:

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Grzybowska 4/6, 26-600 Radom

tel./fax , 48 385 11 16, 48 385 13 14

dziekanat@wisbiop.pl

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – wpis do rejestru (przejdź)

Nie przegap okazji, aby stać się ekspertem w dziedzinie energetyki. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą pozostałych kierunków studiów podyplomowych oraz z ofertą studiów inżynierskich „Budownictwo”.