Partnerzy

PPUH Radkom sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom
http://www.radkom.com.pl/


ARBUD INVESTMENT sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom
https://www.arbudhale.pl/


PHUB „Łucz-Bud” sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6, 26-600 Radom
https://www.lucz-bud.com.pl/


Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Radomiu,
https://www.gov.pl/web/wody-polskie/


Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” sp. z o.o. ul. Mokra 2, 26-600 Radom
http://www.conlex.pl/


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
https://www.radom.lasy.gov.pl/


RPEC „RADPEC” sp. Akcyjna w Radomiu, ul. Żelazna 7
https://www.radpec.com.pl/


ZUT Energoaudyt sp. z o.o ul. Marszałkowska 83/33 Warszawa
https://www.zutenergoaudyt.com.pl/pl/


Deltima sp.z o.o Al. Jana Pawła II 27, 00-067 Warszawa
https://deltima.pl/


Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom
https://www.woda.radom.pl/


Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
http://www.kbin.org.pl/


Ośrodek Doradztwa i Nadzoru w zakresie BHP, ul. Traugutta 52, 26-600 Radom


OKTRANS Paweł Telka, ul. Jaworowa 8, 26-652 Milejowice


WBM Inwestycje Bartosz Wencel, ul. Toruńska 9, 26-600 Radom


Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Radomiu,


Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom


Zakład Usługowo – Handlowy AXBUD” Arkadiusz Goguła, ul. Wójtowska 50A, 27-100 Iłża


„ES – BUD” Bielicha, ul. Przytycka 162, 26-600 Radom


Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36


Radinvest sp. z o.o., ul Starokrakowska 133a, 26-616 Radom


PPUH INTERBUD sp. z o.o., ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom


Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom


Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom


Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku, ul. Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka-Letnisko,