Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Terminarz zjazdów (semestr letni) aktualizacja w dniu 24.02.2023 r. (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)

Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2022/2023 (pobierz)
(wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams)

Plany zajęć:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

II semestr

04-05.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO WYDAWANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

I semestr

25-26.03.2023 r. (pobierz)

Post Author: