Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Uwaga: zajęcia (w tym laboratoria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z COVID-19 będą odbywać się zdalnie.

Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 (pobierz)

Informacja o organizacji zdalnej egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe (przejdź)

Harmonogram konsultacji – semestr letni 2020/2021 (pobierz)
(wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams)

Plany zajęć:

II semestr

06-07.03.2021 r. (pobierz)
20-21.03.2021 r. (pobierz)
10-11.04.2021 r. (pobierz)
08-09.05.2021 r. (pobierz)
19-20.06.2021 r. (pobierz)

 

Post Author: