Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Uwaga: zajęcia (w tym laboratoria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z COVID-19 będą odbywać się zdalnie.

Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 (pobierz)

Informacja o organizacji zdalnej egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe (przejdź)

Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2021/2022 (pobierz)
(wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams)

Plany zajęć:

II semestr

05-06.03.2022 r. (pobierz)
02-03.04.2022 r. (pobierz)
23-24.04.2022 r. (pobierz)
07-08.05.2022 r. (pobierz)
04-05.06.2022 r. (pobierz)
11-12.06.2022 r. (pobierz)

Post Author: