Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Terminarz zjazdów (semestr letni) aktualizacja w dniu 21.04.2023 r. (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)

Harmonogram konsultacji – semestr letni 2022/2023 (pobierz)

 

Plany zajęć:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

II semestr

04-05.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO WYDAWANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

I semestr

25-26.03.2023 r. (pobierz)
15-16.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
20-21.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

Post Author: