Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)

 

Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2022/2023 (pobierz)
(wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams)

Plany zajęć:

I semestr

05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

Post Author: