Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Uwaga: zajęcia (w tym laboratoria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z COVID-19 będą odbywać się zdalnie.

Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 (pobierz)

Informacja o organizacji zdalnej egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe (przejdź)

Harmonogram konsultacji – semestr letni 2020/2021 (pobierz)
(wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams)

Plany zajęć:

I semestr

16-17.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

III semestr

23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

Post Author: