Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Uwaga: zajęcia (w tym laboratoria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z COVID-19 będą odbywać się zdalnie.

Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 (pobierz)

Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe (przejdź)

Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2020/2021 (pobierz)
(wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams)

Plany zajęć:

I semestr

07-08.11.2020 r. (pobierz)
21-22.11.2020 r. (pobierz)
12-13.12.2020 r. (pobierz)
23-24.01.2020 r. (pobierz)
06-07.02.2020 r. (pobierz)

III semestr

17-18.10.2020 r. (pobierz)
07-08.11.2020 r. (pobierz)
21-22.11.2020 r. (pobierz)
05-06.12.2020 r. (pobierz)
12-13.12.2020 r. (pobierz)
09-10.01.2020 r. (pobierz)
23-24.01.2020 r. (pobierz)
06-07.02.2020 r. (pobierz)

 

Post Author: