Antyplagiat

Regulamin systemu antyplagiatowowego Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (pobierz)

Zasady systemu antyplagiatowowego Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (pobierz)

Załącznik 1 do zasad systemu antyplagiatowowego (pobierz)

Załącznik 2 do zasad systemu antyplagiatowowego (pobierz)

Załącznik 3 do zasad systemu antyplagiatowowego (pobierz)

Załącznik 4 do zasad systemu antyplagiatowowego (pobierz)

Załącznik 5 do zasad systemu antyplagiatowowego (pobierz)

Załącznik 6 do zasad systemu antyplagiatowowego (pobierz)