Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz) Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz) Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 (pobierz) Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 (pobierz) Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2023/2024 (pobierz)   Plany zajęć: Bezpieczeństwo i higiena pracy II semestr 02-03.03.2024 r. (pobierz) 13-14.04.2024 r. (pobierz) 20-21.04.2024 […]