Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz) Terminarz zjazdów (semestr letni) aktualizacja w dniu 24.02.2023 r. (pobierz) Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz) Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (pobierz) Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2022/2023 (pobierz) (wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams) Plany […]