Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz) Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz) Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)   Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2022/2023 (pobierz) (wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams) Plany zajęć: I semestr 05-06.11.2022 r. (pobierz) 19-20.11.2022 r. (pobierz) 03-04.12.2022 r. (pobierz) 07-08.01.2023 r. […]