Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz) Terminarz zjazdów (semestr letni) aktualizacja w dniu 21.04.2023 r. (pobierz) Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz) Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 (pobierz) Harmonogram konsultacji – semestr letni 2022/2023 (pobierz)   Plany zajęć: Bezpieczeństwo i higiena pracy II semestr 04-05.03.2023 […]