Plany zajęć dla studentów studiów inżynierskich

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz) Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz) Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)   Harmonogram sesji egzaminacyjnej w formie zdalnej (I termin) w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 Informacja Budownictwo (pobierz) Informacja Bezpieczeństwo i higiena pracy (pobierz) Harmonogram sesji egzaminacyjnej w formie zdalnej (II termin) […]