Kontakt

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
tel. 48 385 11 16
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl


Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Dziekanat
tel. 48 385-13-14
tel. 48/385-11-16 wew. 32
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl