Dokumenty do pobrania – studenci studiów inżynierskich

Na zajęcia na których będą weryfikowane efekty kształcenia każdy student powinien mieć ze sobą odpowiednio wypełnione formularze:

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (pobierz)
Kierunek BUDOWNICTWO (pobierz)

Post Author: