Informacja o zapisach nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na szczepienia przeciw COVID-19

Na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu organizuje zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kanclerzem Uczelni na adres e-mail: edukacja@wisbiop.pl Zgodnie z zasadami systemu szczepień określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do […]

Specjalista ds. pomiarów – oferta pracy

Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX (akredytacja PCA nr 1070) przy Instytucie Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Specjalista ds. pomiarów   Zakres obowiązków: wykonywanie badań środowiska pracy, m.in. hałas, oświetlenie, mikroklimat, zapylenie, wydatek energetyczny (pomiary wykonywane są u Klientów również poza Radomiem); sporządzanie sprawozdań z badań; nadzór nad […]

Informacja dla studentów WISBiOP o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Uwaga: zajęcia (w tym laboratoria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z COVID-19 będą odbywać się zdalnie. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu dla studentów i  słuchaczy studiów podyplomowych będą prowadzone się  w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i […]

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021. Studia inżynierskie.

Uczelnia prowadzi rekrutacje na następujące kierunki studiów I stopnia: – bezpieczeństwo i higiena pracy – budownictwo Informacje dla kandydatów na studia inżynierskie: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu prowadzi kształcenie wyłącznie na kierunkach technicznych: budownictwo, oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik […]

Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Informacje dla studentów w sprawie ważności legitymacji studenckich. Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły […]

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021. Studia podyplomowe.

Uczelnia realizuje studia podyplomowe w zakresie: – bezpieczeństwo i higiena pracy Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Czas trwania studiów:Studia trwają 2 semestry. Absolwenci otrzymują świadectwo […]