Wojewódzki Konkurs Budownictwo – moja przyszłość

Celem Konkursu jest:
1. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej zawodów związanych z budownictwem
2. poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji zawodowej związanej z branżą budowlaną zgodnie     ze standardami UE,
3. propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony     środowiska,
4. uczestnictwo w Konkursie jest jedną z metod przygotowywania młodzieży do zewnętrznych egzaminów      potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
5. propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na danym stanowisku, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych, niespodziewanych wypadkach przy pracy,
6. zainteresowanie młodzieży kontynuacją procesu edukacyjnego na wyższej uczelni.
We wszystkich V – ciu edycjach Konkursu udział wzięło 728 uczniów z 42 szkół.
Wszystkie szkoły uczestniczące w Finałach  Konkursów  otrzymują pamiątkowe  dyplomy, a zwycięskie szkoły Puchary.

VIII Edycja Wojewódzkiego Konkursu – „Budownictwo – moja przyszłość

08.03.2024 r. w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu odbył się VIII Finał Wojewódzkiego Konkursu – „Budownictwo – moja przyszłość”, w którym brała udział młodzież ze szkół średnich. W tym roku do konkursu przystąpiło ponad 187 uczniów z 10 szkół , a do Finału zakwalifikowało się 37 uczniów z 8 szkół . Od roku 2012 do dnia dzisiejszego w konkursie wzięło udział ponad 1018 uczniów ze 37 szkół.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością:

Pan mgr inż. Roman Lulis – Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Warszawa

Pani mgr inż. Katarzyna Barska – Kierownik Mazowieckiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa w Radomiu

Pani mgr Maria Świerczyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu

W rywalizacji drużynowej czołowe miejsca zdobyły następujące szkoły:

I miejsce: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 – Ostrowiec Świętokrzyski

II miejsce: Zespół Szkół Nr 2 – Stalowa Wola

III miejsce: Zespół Szkół Budowlanych – Radom

W rywalizacji indywidualnej:

I miejsce: Chyła Karol – Zespół Szkół Nr 2 – Stalowa Wola

II miejsce: Sobczyk Mateusz – Zespół Szkół Budowlanych – Radom

III miejsce: Walczyk Jakub – Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 – Ostrowiec Świętokrzyski