Wojewódzki Konkurs Budownictwo – moja przyszłość

Celem Konkursu jest:
1. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej zawodów związanych z budownictwem
2. poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji zawodowej związanej z branżą budowlaną zgodnie     ze standardami UE,
3. propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony     środowiska,
4. uczestnictwo w Konkursie jest jedną z metod przygotowywania młodzieży do zewnętrznych egzaminów      potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
5. propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na danym stanowisku, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych, niespodziewanych wypadkach przy pracy,
6. zainteresowanie młodzieży kontynuacją procesu edukacyjnego na wyższej uczelni.
We wszystkich V – ciu edycjach Konkursu udział wzięło 728 uczniów z 42 szkół.
Wszystkie szkoły uczestniczące w Finałach  Konkursów  otrzymują pamiątkowe  dyplomy, a zwycięskie szkoły Puchary.