Konkursy

KONKURS NR 1
Wojewódzki Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

organizowany jest od 10 – ciu  lat przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.
Patronat honorowy sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Patronat merytoryczny sprawuje Ogólnopolskie  Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddział Radom
Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa mazowieckiego.

 

Celem Konkursu jest:
1. popularyzowanie wśród młodzieży w szczególności uczniów szkół zawodowych i technicznych, znajomości problematyki, przepisów i zasad bhp,
2.  propagowanie bezpiecznej i właściwej organizacji pracy na danym stanowisku,
3.  poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dla bhp i ochrony środowiska,
4.  zainteresowanie młodzieży problematyką bhp,
5.  propagowanie podstawowych zasad ochrony zdrowia w środowisku pracy,
6. zapoznanie młodzieży z zakładowymi systemami bhp na stanowiskach pracy z uwzględnieniem standardów     UE,
7. kształtowanie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach pracy zgodnie ze standardami     UE,
8.  zapoznanie z treściami kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii w systemie edukacji zawodowej,
9.  udzielanie pierwszej pomocy w nagłych, niespodziewanych wypadkach przy pracy,
10. podniesienie bezpieczeństwa w szkołach.
We wszystkich X – ciu  edycjach Konkursu udział wzięło 3968 uczniów ze 163 szkół ponadgimnazjalnych.

KONKURS NR 2
Wojewódzki Konkurs „Budownictwo – moja przyszłość”

organizowany jest po raz V – y przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Patronat honorowy sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Patronat merytoryczny sprawuje – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie
Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa mazowieckiego.

Celem Konkursu jest:
1. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej zawodów związanych z budownictwem
2. poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji zawodowej związanej z branżą budowlaną zgodnie     ze standardami UE,
3. propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony     środowiska,
4. uczestnictwo w Konkursie jest jedną z metod przygotowywania młodzieży do zewnętrznych egzaminów      potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
5. propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na danym stanowisku, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych, niespodziewanych wypadkach przy pracy,
6. zainteresowanie młodzieży kontynuacją procesu edukacyjnego na wyższej uczelni.
We wszystkich V – ciu edycjach Konkursu udział wzięło 728 uczniów z 42 szkół.
Wszystkie szkoły uczestniczące w Finałach  Konkursów  otrzymują pamiątkowe  dyplomy, a zwycięskie szkoły Puchary.
Serdecznie zapraszamy szkoły chętne do wzięcia udziału w naszych Konkursach .

Dokumenty do pobrania:

Wykaz literatury (pobierz)

KONKURS „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY”

Regulamin (pobierz)

Karta zgłoszenia szkoły (pobierz)

Karta zgłoszenia (pobierz)

Protokół (pobierz)

KONKURS „BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Regulamin (pobierz)

Karta zgłoszenia szkoły (pobierz)

Karta zgłoszenia (pobierz)

Protokół (pobierz)

 

Informacja o edycji Konkursów – rok szkolny 2016/2017

I. Wojewódzki Konkurs „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” – w dniu 16 marca 2017 roku odbył się Finał Konkursu. W roku szkolnym 2016/2017 do Konkursu zgłosiły się 33 szkoły z województwa mazowieckiego w tym 422 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 92 uczniów z 20 szkół tj.
1.  Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu
2. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Warszawie,
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce,
4. Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji I Usług w Radomiu,
5. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie,
7. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach,
8. Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu,
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli,
10. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu,
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu,
12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach ,
13. Zespół Szkół Nr 2 w Puławach
14. Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
15. Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu
16. Zespół Szkół w Mszczonowie
17. Zespół Szkół Nr 40 w Warszawie
18. Zespół Szkół Nr 121 w Warszawie
19. Zespół Szkół w Tłuszczu
20. Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie
Szkoły walczyły o zwycięstwo drużynowo i indywidualnie.
W finale uczniowie walczyli w dwóch etapach: I – drużynowo – 3 osobowe składy i II indywidualnie – 6 najlepszych uczniów wyłonionych w drodze Konkursu.
Nagrodami w Konkursie drużynowym są:
– za I miejsce drużynowo – Puchar JM Rektora WISBIOP w Radomiu
– za II miejsce drużynowo – Puchar Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – oddział
w Radomiu
– za III miejsce drużynowo – Puchar Redakcji Miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy” – Radom.
Nagrodami w konkursie indywidualnym są:
– za I miejsce – dyplom i zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów w WISBIOP w Radomiu, nagrody rzeczowe,
– za II miejsce – dyplom, zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów w WISBIOP w Radomiu, nagrody rzeczowe,
– za III miejsce – dyplom , zwolnienie z opłat czesnego za I semestr studiów w WISBIOP w Radomiu,
– za III – VI miejsca – dyplomy, nagrody rzeczowe
Wszystkie szkoły uczestniczące w Finale Konkursu otrzymały pamiątkowe Dyplomy, a młodzież drobne upominki. Dla wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek w postaci – kawy, herbaty, soków, kanapek itd.
Wyniki tegorocznego Finału Wojewódzkiego Konkursu’ „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
Drużynowo:
– I miejsce – Zespół Szkół w Mszczonowie
– II miejsce – Zespól Szkół  Samochodowych w Radomiu
– III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
Indywidualnie:
– I miejsce uczeń z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu
– II miejsce – uczennica z Zespołu Szkół w Mszczonowie,
– III miejsce – uczeń z Zespołu Szkół  w Mszczonowie,

II. Wojewódzki Konkurs „ Budownictwo – moja przyszłość” – w dniu 07 marca 2017 roku odbył się Finał Konkursu.
W roku szkolnym 2016/2017 do Konkursu zgłosiło się 13 szkół z województwa mazowieckiego w tym 122 uczniów.
Do finału zakwalifikowało się 31 uczniów z 7 szkół tj.
1.    Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu,
2.    Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Stalowej Woli,
3.    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu
4.    Zespół Szkół Nr 2 w Puławach,
5.    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach
6.    Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
7.    Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.

Szkoły walczyły o zwycięstwo drużynowo i indywidualnie.
W finale uczniowie walczyli w dwóch etapach: I – drużynowo – 3 osobowe zespoły i II indywidualnie – 6 najlepszych uczniów wyłonionych w drodze Konkursu.
Nagrodami w Konkursie drużynowym są:
– za I miejsce drużynowo – Puchar JM Rektora WISBIOP w Radomiu
– za II miejsce drużynowo – Puchar Prezesa Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie
– za III miejsce drużynowo – Puchar Redakcji Miesięcznika „Przyjaciel przy pracy „ – Radom.
Nagrodami w konkursie indywidualnym są:
– za I miejsce dyplom i zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów w WISBIOP w Radomiu, nagrody rzeczowe,
– za II miejsce – dyplom, zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów w WISBIOP w Radomiu, nagrody rzeczowe,
– za III miejsce – dyplom , zwolnienie z opłat czesnego za I semestr studiów w WISBIOP w Radomiu,
– za III – VI miejsca – dyplomy, nagrody rzeczowe.
Wszystkie szkoły uczestniczące w Finale Konkursu otrzymały pamiątkowe Dyplomy, a młodzież drobne upominki. Dla wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek w postaci – kawy, herbaty, soków, kanapek itd.
Wyniki tegorocznego Finału Wojewódzkiego Konkursu „Budownictwo – moja przyszłość”
Drużynowo:
– I miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu
– II miejsce – Zespól Szkół Nr 2 w Puławach
– III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli
Indywidualnie:
–   I miejsce uczeń z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu
–   II miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu,
–   III miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu,
–   IV miejsce   – uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli,
–   V miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woi
–   VI miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli
Zwycięskie Szkoły otrzymały puchary, a wszystkie szkoły uczestniczące w Finale Wojewódzkiego Konkursu otrzymały pamiątkowe Dyplomy, a młodzież indywidualne nagrody rzeczowe.

 

Informacja o ostatniej edycji Konkursów – rok szkolny 2015/2016

W dniu 03 marca 2016 r. po raz dziewiąty odbył się Finał Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” organizowany przez :

Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Patronat merytoryczny  – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddział Radom

W konkursie wzięło udział ponad 327 uczniów z 19 szkół średnich województwa mazowieckiego. Do finału zakwalifikowały się następujące szkoły:
1.Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
2.Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Uslug w Radomiu
3.Zespół Szkół  Elektronicznych w Radomiu
4.Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu
5.Zespół Szkół Nr 40 w Warszawie
6.Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie
7.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Żelechowie
8.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4  w Ostrołęce
9.Zespół Szkół Nr 2 w Puławach
10.Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Radomiu
11.Zespół Szkół Spożywczo-Hotelarskich w Radomiu
12.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli
13.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach
14.Zespół Szkół Zawodowych w Skierniewicach
15.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko
16.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu
17.Zespół Szkół w Mszczonowie

Drużynowo

I miejsce drużynowo i Puchar JM Rektora Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zdobył: Zespół Szkół Zawodowych w Ostrołęce

II miejsce drużynowo i Puchar Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby Pracowników BHP – oddział Radom zdobył: Zespół Szkół w Mszczonowie

III miejsce drużynowo i Puchar Dyrektora Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX w Radomiu zdobył: Zespół Szkół Nr 2 w Puławach

Indywidualnie

I miejsce zdobył – uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach
II miejsce zdobyła  – uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
III miejsce zdobyła– uczeń z Zespołu Szkół  Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu
IV miejsce zdobyła – uczeń z Zespołu Szkół w Mszczonowie
V miejsce zdobył – uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
VI miejsce zdobyła – uczeń  z Zespołu Szkół  Skórzano -Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu.

Nagrody to:
I miejsce  – zwolnienie z opłat czesnego za I  rok studiów, dyplom, nagrody rzeczowe
II miejsce  – zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów,  dyplom, nagrody rzeczowe
III  miejsce  – zwolnienie z opłat czesnego za I semestr I –go roku studiów, dyplom, nagrody rzeczowe
IV-VI miejsce  –  dyplom, nagrody rzeczowe

Wszystkie szkoły, które uczestniczyły w Finale Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – 2016r” –  otrzymały dyplomy

Informacja o ostatniej edycji Konkursów – rok szkolny 2014/2015

I. Wojewódzki Konkurs „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” – w dniu 25 marca 2015 roku odbył się Finał Konkursu. W roku szkolnym 2014/2015 do Konkursu zgłosiło się 20 szkół z województwa mazowieckiego Do finału zakwalifikowało się 82 uczniów z 14 szkół tj.
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach,
2. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Warszawie,
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce,
4. Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji I Usług w Radomiu,
5. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie,
7. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach,
8. Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu,
9. Zespół Szkół Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim,
10. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu,
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu,
12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach ,
13. Zespół Szkół Nr 2 w Puławach
14. Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu.Do finału zakwalifikowało się 82 uczniów z 14 szkół tj.
Szkoły walczyły o zwycięstwo drużynowo i indywidualnie.

W finale uczniowie walczyli w dwóch etapach: I – drużynowo – 3 osobowe składy i II indywidualnie – 6 najlepszych uczniów wyłonionych w drodze Konkursu.
Nagrodami w Konkursie drużynowym są:
– za I miejsce drużynowo – Puchar JM Rektora WISBIOP w Radomiu
– za II miejsce drużynowo – Puchar Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – oddział w Radomiu
– za III miejsce drużynowo – Puchar Dyrektora Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” w Radomiu.
Nagrodami w konkursie indywidualnym są:
– za I miejsce dyplom i zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów w WISBIOP w Radomiu, nagrody rzeczowe,
– za II miejsce – dyplom, zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów w WISBIOP w Radomiu, nagrody rzeczowe,
– za III miejsce – dyplom , zwolnienie z opłat czesnego za I semestr studiów w WISBIOP w Radomiu,
– za III – VI miejsca – dyplomy, nagrody rzeczowe

Wszystkie szkoły uczestniczące w Finale Konkursu otrzymały pamiątkowe Dyplomy, a młodzież drobne upominki. Dla wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek w postaci – kawy, herbaty, soków, kanapek itd.
Wyniki tegorocznego Finału Wojewódzkiego Konkursu’ „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
Drużynowo:
– I miejsce – Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
– II miejsce – Zespól Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu
– III miejsce – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie
Indywidualnie:
– I miejsce uczeń z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu
– II miejsce – uczennica z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu,
– III miejsce – Uczeń z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu,
– IV – VI – uczniowie z Zespołu Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

 

II. Wojewódzki Konkurs „ Budownictwo – moja przyszłość” – w dniu 19 marca 2015 roku odbył się Finał Konkursu.
W roku szkolnym 2014/2015 do Konkursu zgłosiło się 6 szkół z województwa mazowieckiego Do I etapu przystąpiło 87 uczniów.
Do finału zakwalifikowało się 22 uczniów z 4 szkół tj.
1.    Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu,
2.    Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Stalowej Woli,
3.    Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie,
4.    Zespół Szkół Nr 2 w Puławach
Szkoły walczyły o zwycięstwo drużynowo i indywidualnie.

W finale uczniowie walczyli w dwóch etapach: I – drużynowo – 3 osobowe zespoły i II indywidualnie – 6 najlepszych uczniów wyłonionych w drodze Konkursu.
Nagrodami w Konkursie drużynowym są:
– za I miejsce drużynowo – Puchar JM Rektora WISBIOP w Radomiu
– za II miejsce drużynowo – Puchar Prezesa Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie
– za III miejsce drużynowo – Puchar Dyrektora Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” w Radomiu.
Nagrodami w konkursie indywidualnym są:
– za I miejsce dyplom i zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów w WISBIOP w Radomiu, nagrody rzeczowe,
– za II miejsce – dyplom, zwolnienie z opłat czesnego za I rok studiów w WISBIOP w Radomiu, nagrody rzeczowe,
– za III miejsce – dyplom , zwolnienie z opłat czesnego za I semestr studiów w WISBIOP w Radomiu,
– za III – VI miejsca – dyplomy, nagrody rzeczowe
Wszystkie szkoły uczestniczące w Finale Konkursu otrzymały pamiątkowe Dyplomy, a młodzież drobne upominki. Dla wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek w postaci – kawy, herbaty, soków, kanapek itd.
Wyniki tegorocznego Finału Wojewódzkiego Konkursu „Budownictwo – moja przyszłość”
Drużynowo:
– I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli
– II miejsce – Zespól Szkół Nr 2 w Puławach
– III miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu
Indywidualnie:
–   I miejsce uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli
–   II miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli,
–   III miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli,
–   IV miejsce   – uczneń z Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach,
–   V miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu
–   VI miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli

Zwycięskie Szkoły otrzymały puchary, a wszystkie szkoły uczestniczące w Finale Wojewódzkiego Konkursu otrzymały pamiątkowe Dyplomy, a młodzież indywidualne nagrody rzeczowe.