audytor-energetyczny-radom

AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO WYDAWANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE AUDYTOR  ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Studia podyplomowe są adresowane do osób z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata, w szczególności do absolwentów uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, […]

Opublikowany w: Oferta
inżynieria hydrotechniczna studia podyplomowe

GOSPODARKA WODNA – studia podyplomowe

Kierunek studiów – Gospodarka wodna związany jest z potrzebami społeczno- gospodarczymi naszego kraju. Coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi i atmosferycznymi. Ten kierunek studiów omawia w szerokim aspekcie wszystkie sprawy związane z zasadami gospodarowania wodą, zasady projektowania i eksploatacji budowli hydrotechnicznych oraz zagadnienia związane z monitoringiem i kontrolą czystości wód powierzchniowych.   […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia inżynierskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych I-go stopnia. Są to studia o profilu praktycznym. KIERUNKI DYPLOMOWANIA: profilaktyka wypadkowa materialne środowisko pracy zarządzanie bezpieczeństwem pracy Studia trwają 7 semestrów […]

Opublikowany w: Oferta

Budownictwo. Studia inżynierskie

Studia na kierunku budownictwo w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych  I-go stopnia. Są to studia o profilu praktycznym. SPECJALNOŚCI: konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna drogowa, instalacyjna sanitarna, budownictwo energooszczędne. UWAGA! Dana specjalność jest uruchamiana dla grupy co najmniej 20 osobowej. Studia […]

Opublikowany w: Oferta