Ochrona danych osobowych

WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY RADOMIU DBA O TWOJE DANE OSOBOWE

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu od zawsze przywiązywała ogromną wagę do ochrony danych osobowych, rozumiejąc jak ważny jest to aspekt z perspektywy każdego człowieka. Uczelnia podjęła szereg działań, aby ochrona danych osobowych w Uczelni była na najwyższym poziomie. Poniżej tylko niektóre z nich:
• Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który dba o zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych.
• Prowadzimy cykliczne szkolenia dla wszystkich naszych pracowników, którzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe.
• Dbamy o naszą infrastrukturę informatyczną, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa.
• Wdrożyliśmy POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, czyli szereg specjalnych procedur, które mają na celu zapewnienie przetwarzania danych osobowych, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.
• Przeprowadzamy cykliczne audyty wewnątrz Uczelni, które mają na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości lub zagrożeń dla Twojej prywatności.
MOŻESZ NAM ZAUFAĆ!
TWOJE DANE OSOBOWE SĄ U NAS BEZPIECZNE!
1. OGÓLNE INFORMACJE:
FUNKCJĘ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU
PEŁNI:   MICHAŁ PAPROCKI
KONTAKT: adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom
                 adres e-mail: iod@wisbiop.pl
2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
KLAUZULA INFORMACYJNA –UMOWY CYWILNO PRAWNE (KONTRAHENCI I ZLECENIOBIORCY)
KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT DO PRACY
KLAUZULA INFORMACYJNA – KONKURSY