Studia mobilne w Wyższej inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu to studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późń. zm.) W trakcie zjazdów realizowanych na Uczelni studenci uczestniczą w ćwiczeniach oraz zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych. Ponadto mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce pracując metodą projektową i case study (studia przypadków). Absolwenci ww. studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia (studiów inżynierskich) na wybranym kierunku kształcenia i uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

 

 

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, istniejąca juz blisko 12 lat, prowadzi 7-semestralne studia I stopnia (zawodowe) na kierunkach technicznych: budownictwo, inżynieria środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, jako studia stacjonarne i niestacjonarne realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia kończą sie napisaniem i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł inżyniera na wybranym kierunku kształcenia. (więcej)

Prowadzone przez Wyższą Inżynierską Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu studia podyplomowe realizowane są na podstawie art. 8 ust. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym („Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnie”):
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  – studia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy
Audytor uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych – studia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy na kierunku inżynieria środowiska

Studia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) (więcej)

Mobilne studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Zajęcia on-line – zmniejszona liczba zjazdów w semestrze

 • BUDOWNICTWO
 • ENERGETYKA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • GEODEZJA
 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE
 • INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA
 • MECHANIKA I MECHATRONIKA
  (więcej)