Władze Uczelni

REKTOR
DR ANNA SAS-BADOWSKA
PROFESOR WISBIOP W RADOMIU

KANCLERZ
MGR MAŁGORZATA ALZAK

DZIEKAN
DR ZOFIA PODSIADŁA-BULSA
PROFESOR WISBIOP W RADOMIU