Studia inżynierskie

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu prowadzi 7-semestralne studia I stopnia (zawodowe) na kierunkach technicznych: budownictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, jako studia stacjonarne i niestacjonarne realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia kończą się napisaniem i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł inżyniera na wybranym kierunku kształcenia.

Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (profil praktyczny) (pobierz)
​Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (profil ogólnoakademicki) (pobierz)
Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Budownictwo (profil praktyczny) (pobierz)
Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Budownictwo (profil ogólnoakademicki) (pobierz)