Finanse

 

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2016 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Uczelni.
W związku z tym uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności na nowy rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584


Uwaga
W przypadku płatności przelewem jako dzień wpłaty zobowiązania do Uczelni uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni.
Faktury za czesne
Informujemy, ze faktury za opłacone czesne będą wystawione na firmę (pracodawce studenta) wyłącznie w nw przypadkach:

  • na podstawie pisemnej dyspozycji firmy-płatnika, faktura kredytowa, z określonym terminem płatności;
  • na podstawie wcześniejszej wpłaty czesnego przez firmę – płatnika, wówczas Uczelnia bez zbędnej zwłoki wystawi dokument sprzedaży (FV), pod warunkiem posiadania niezbędnych danych identyfikacyjnych firmy.

Wszelkie informacje w sprawie faktur są udzielane w Kasie Szkoły:
ul. Grzybowska 4/6
tel. 48/385-11-16
 

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

Opłaty jednorazowe: 
– opłata wpisowa – 300 zł.
– opłata rekrutacyjna – 85 zł.
Czesne: 
– czesne za jeden semestr studiów  – 2 750,00 zł 
Terminy opłat:
Czesne za jeden semestr studiów w wysokości 2 750,00 zł 
– za semestr letni do 30 marca włącznie
– za semestr zimowy do 31 października

Istnieje możliwość płatności czesnego w systemie ratalnym
Decyduje data wpływu na konto Uczelni

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Opłaty jednorazowe: 
– opłata wpisowa – 300 zl.
– opłata rekrutacyjna – 85 zl.
Czesne: 
– czesne za jeden semestr studiów – 2450,00 zl  
Terminy opłat:
Czesne za jeden semestr studiów w wysokości 2450,00 zl
– za semestr letni do 30 marca włącznie
– za semestr zimowy do 31 października

Istnieje możliwość płatności czesnego w systemie ratalnym
Decyduje data wpływu na konto Uczelni

Studenci dokonują wpłat na rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu: 
BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

 

Ulgi i zniżki w opłatach za studia (dzienne i zaoczne)

KRYTERIA OKREŚLAJĄCE ZASADY FINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W RADOMIU (przejdź)