Finanse

 

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2016 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Uczelni.
W związku z tym uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności na nowy rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584


Uwaga
W przypadku płatności przelewem jako dzień wpłaty zobowiązania do Uczelni uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni.
Faktury za czesne
Informujemy, ze faktury za opłacone czesne będą wystawione na firmę (pracodawce studenta) wyłącznie w nw przypadkach:

  • na podstawie pisemnej dyspozycji firmy-płatnika, faktura kredytowa, z określonym terminem płatności;
  • na podstawie wcześniejszej wpłaty czesnego przez firmę – płatnika, wówczas Uczelnia bez zbędnej zwłoki wystawi dokument sprzedaży (FV), pod warunkiem posiadania niezbędnych danych identyfikacyjnych firmy.

Wszelkie informacje w sprawie faktur są udzielane w Kasie Szkoły:
ul. Grzybowska 4/6
tel. 48/385-11-16
 

OPŁATY

Dla osób rozpoczynających, przenoszących się i wznawiających studia w roku akademickim 2024/2025.

Opłaty jednorazowe: 
– opłata wpisowa – 300 zł.
– opłata rekrutacyjna – 85 zł.

Wysokość i terminy opłat za studia inżynierskie w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy (pobierz)

Wysokość i terminy opłat za studia inżynierskie w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
na kierunku budownictwo (pobierz)


Terminy opłat:
Czesne za jeden semestr studiów 
– za semestr letni do 30 marca włącznie
– za semestr zimowy do 31 października

Istnieje możliwość płatności czesnego w systemie ratalnym
Decyduje data wpływu na konto Uczelni

 

Studenci dokonują wpłat na rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu: 
BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

Wysokość i terminy opłat za studia inżynierskie w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (pobierz)

Ulgi i zniżki w opłatach za studia (dzienne i zaoczne)

ZNIŻKI W OPŁATACH (pobierz)

KRYTERIA OKREŚLAJĄCE ZASADY FINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W RADOMIU (przejdź)

Studenci przenoszący się z innych uczelni na studia inżynierskie w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu otworzyła specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny na rzecz Uchodźców z Ukrainy.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy numer:

33 12403259 1111 0011 1435 0906

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
Tytułem: „Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy”