Na zajęcia na których będą weryfikowane efekty kształcenia każdy student powinien mieć ze sobą odpowiednio wypełnione formularze:

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (pobierz)
Kierunek BUDOWNICTWO (pobierz)
Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (pobierz) 

 

Szanowni Państwo Wykładowcy!

Uprzejmie prosimy o przechowywanie sprawdzianów/prac zaliczeniowych/kontrolnych studentów przez okres 1-go roku w pokoju wykładowców lub w laboratoriach.