Wojewódzki Konkurs Bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem Konkursu jest:
1. popularyzowanie wśród młodzieży w szczególności uczniów szkół zawodowych i technicznych, znajomości problematyki, przepisów i zasad bhp, 
2.  propagowanie bezpiecznej i właściwej organizacji pracy na danym stanowisku, 
3.  poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dla bhp i ochrony środowiska, 
4.  zainteresowanie młodzieży problematyką bhp, 
5.  propagowanie podstawowych zasad ochrony zdrowia w środowisku pracy, 
6. zapoznanie młodzieży z zakładowymi systemami bhp na stanowiskach pracy z uwzględnieniem standardów     UE,
7. kształtowanie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach pracy zgodnie ze standardami     UE,
8.  zapoznanie z treściami kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii w systemie edukacji zawodowej,
9.  udzielanie pierwszej pomocy w nagłych, niespodziewanych wypadkach przy pracy,
10. podniesienie bezpieczeństwa w szkołach.