Wojewódzki Konkurs Bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem Konkursu jest:
1. popularyzowanie wśród młodzieży w szczególności uczniów szkół zawodowych i technicznych, znajomości problematyki, przepisów i zasad bhp, 
2.  propagowanie bezpiecznej i właściwej organizacji pracy na danym stanowisku, 
3.  poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dla bhp i ochrony środowiska, 
4.  zainteresowanie młodzieży problematyką bhp, 
5.  propagowanie podstawowych zasad ochrony zdrowia w środowisku pracy, 
6. zapoznanie młodzieży z zakładowymi systemami bhp na stanowiskach pracy z uwzględnieniem standardów     UE,
7. kształtowanie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach pracy zgodnie ze standardami     UE,
8.  zapoznanie z treściami kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii w systemie edukacji zawodowej,
9.  udzielanie pierwszej pomocy w nagłych, niespodziewanych wypadkach przy pracy,
10. podniesienie bezpieczeństwa w szkołach.

XIII Finał Wojewódzkiego Konkursu – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

W dniu 29.02.2024 r. w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu odbył się
XIII Finał Wojewódzkiego Konkursu – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, w którym brała udział młodzież ze szkół średnich. W tym roku do konkursu przystąpiło ponad 300 uczniów z 16 szkół , a do Finału zakwalifikowało się 64 uczniów z 13 szkół . Od roku 2007 do dnia dzisiejszego w konkursie wzięło udział ponad 4577 uczniów ze 138 szkół.

Organizatorem Konkursu jest Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Konkurs organizowany jest od 2007 roku pod patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty i patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – oddział w Radomiu.
Konkurs zaszczycili swoją obecnością:

– Pan dr inż. Józef Witczak prof. WISBiOP – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP,

– Pan dr inż. Grzegorz Szałas – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
BHP Oddział w Radomiu,

– Pani mgr inż. Dorota Walczak Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Radomiu,

– Pan mgr Czesław Ziemniak Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratora Oświaty
w Radomiu

oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział
w Radomiu.

W rywalizacji drużynowej czołowe miejsca zdobyły następujące szkoły:

I miejsce: Zespół Szkół – Mszczonów

II miejsce: Zespół Szkół Nr 2 – Stalowa Wola

III miejsce: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 – Ostrowiec Świętokrzyski.

W rywalizacji indywidualnej:
I miejsce: Tura Jakub – Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 – Ostrowiec Świętokrzyski
II miejsce: Skrzypek Mateusz – Zespół Szkół Nr 2 – Stalowa Wola
III miejsce: Wilczewski Michał – Zespół Szkół – Mszczonów.