Plany zajęć dla studentów studiów inżynierskich

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Uwaga: zajęcia (w tym laboratoria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z COVID-19 będą odbywać się zdalnie.

Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (pobierz)

Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy (przejdź)

Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy – termin II (przejdź)

Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Budownictwo (przejdź)

Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Budownictwo – termin II (przejdź)

Plan zajęć:

I semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

17-18.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

17-18.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

III semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

03-04.10.2020 r. (pobierz)
17-18.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

03-04.10.2020 r. (pobierz)
17-18.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

V semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

17-18.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność inżynieryjna – drogowa

03-04.10.2020 r. (pobierz)
17-18.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

03-04.10.2020 r. (pobierz)
17-18.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

VII semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

03-04.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność inżynieryjna – drogowa

03-04.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

03-04.10.2020 r. (pobierz)
24-25.10.2020 r. (pobierz)

Post Author: