Plany zajęć dla studentów studiów inżynierskich

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w formie zdalnej (I termin) w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
Informacja Budownictwo (pobierz)
Informacja Bezpieczeństwo i higiena pracy (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w formie zdalnej (II termin) w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
Informacja Budownictwo (pobierz)
Informacja Bezpieczeństwo i higiena pracy (pobierz)

Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2022/2023 (pobierz)

 

Plan zajęć:

I semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

15-16.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

15-16.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

III semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

01-02.10.2022 r. (pobierz)
08-09.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

01-02.10.2022 r. (pobierz)
08-09.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

V semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

01-02.10.2022 r. (pobierz)
08-09.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność inżynieryjna – drogowa

01-02.10.2022 r. (pobierz)
08-09.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

01-02.10.2022 r. (pobierz)
08-09.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

VII semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

01-02.10.2022 r. (pobierz)
08-09.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność inżynieryjna – drogowa

01-02.10.2022 r. (pobierz)
08-09.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

01-02.10.2022 r. (pobierz)
08-09.10.2022 r. (pobierz)
22-23.10.2022 r. (pobierz)
05-06.11.2022 r. (pobierz)
19-20.11.2022 r. (pobierz)
03-04.12.2022 r. (pobierz)
10-11.12.2022 r. (pobierz)
07-08.01.2023 r. (pobierz)
14-15.01.2023 r. (pobierz)
21-22.01.2023 r. (pobierz)
04-05.02.2023 r. (pobierz)

Post Author: