Plany zajęć dla studentów studiów inżynierskich

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Terminarz zjazdów (semestr letni) aktualizacja w dniu 24.02.2023 r. (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (pobierz)

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
Informacja Budownictwo (pobierz)
Informacja Bezpieczeństwo i higiena pracy (pobierz)

 

Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2022/2023 (pobierz)

 

Plan zajęć:

II semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

04-05.03.2023 r. (pobierz)
11-12.03.2023 r. (pobierz)
18-19.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
15-16.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
13-14.05.2023 r. (pobierz)
20-21.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

04-05.03.2023 r. (pobierz)
11-12.03.2023 r. (pobierz)
18-19.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
15-16.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
13-14.05.2023 r. (pobierz)
20-21.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

IV semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

04-05.03.2023 r. (pobierz)
11-12.03.2023 r. (pobierz)
18-19.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
15-16.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
13-14.05.2023 r. (pobierz)
20-21.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

04-05.03.2023 r. (pobierz)
11-12.03.2023 r. (pobierz)
18-19.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
15-16.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
13-14.05.2023 r. (pobierz)
20-21.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

VI semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

04-05.03.2023 r. (pobierz)
11-12.03.2023 r. (pobierz)
18-19.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
15-16.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
13-14.05.2023 r. (pobierz)
20-21.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność inżynieryjna – drogowa

04-05.03.2023 r. (pobierz)
11-12.03.2023 r. (pobierz)
18-19.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
15-16.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
13-14.05.2023 r. (pobierz)
20-21.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

04-05.03.2023 r. (pobierz)
11-12.03.2023 r. (pobierz)
18-19.03.2023 r. (pobierz)
01-02.04.2023 r. (pobierz)
15-16.04.2023 r. (pobierz)
22-23.04.2023 r. (pobierz)
06-07.05.2023 r. (pobierz)
13-14.05.2023 r. (pobierz)
20-21.05.2023 r. (pobierz)
03-04.06.2023 r. (pobierz)
17-18.06.2023 r. (pobierz)

 

Post Author: