Plany zajęć dla studentów studiów inżynierskich

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)

Uwaga: zajęcia (w tym laboratoria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z COVID-19 będą odbywać się zdalnie.

Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 (pobierz)

 

Informacja o organizacji zdalnej egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia inżynierskie (przejdź)

Informacja o organizacji zdalnej egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na kierunku Budownictwo – studia inżynierskie (przejdź)

 

Harmonogram konsultacji – semestr zimowy 2021/2022 (pobierz)
(wszystkie w/w konsultacje odbywają się za pomocą MS Teams)

Plan zajęć:

I semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

16-17.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
15-16.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

16-17.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
15-16.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

III semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

02-03.10.2021 r. (pobierz)
16-17.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

02-03.10.2021 r. (pobierz)
16-17.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

V semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

02-03.10.2021 r. (pobierz)
16-17.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność inżynieryjna – drogowa

02-03.10.2021 r. (pobierz)
16-17.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

02-03.10.2021 r. (pobierz)
16-17.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

VII semestr

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy

02-03.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

Kierunek Budownictwo

Specjalność inżynieryjna – drogowa

02-03.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

02-03.10.2021 r. (pobierz)
23-24.10.2021 r. (pobierz)
06-07.11.2021 r. (pobierz)
20-21.11.2021 r. (pobierz)
04-05.12.2021 r. (pobierz)
18-19.12.2021 r. (pobierz)
08-09.01.2022 r. (pobierz)
22-23.01.2022 r. (pobierz)
05-06.02.2022 r. (pobierz)

Post Author: