AUDYTOR ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE

AUDYTOR  ENERGETYCZNY UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Studia podyplomowe są adresowane do osób z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata, w szczególności do absolwentów uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji i remontach. Według szacunkowych danych budynków takich  jest kilkanaście milionów i tyle też jest do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych w tych obszarach.

Studia podyplomowe przeznaczone są szczególnie dla:

 • inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem
  i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,
 • pracowników administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, ich eksploatacją, a także planowaniem
  w budownictwie,
 • inżynierów budownictwa chcących rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe
  o świadectwo uprawniające do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków,
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomości i pracowników firm budowlanych zainteresowanych termomodernizacją, energooszczędną eksploatacją
  i zarządzaniem energią w budynkach.
 • oraz wszystkich innych osób posiadających wyższe wykształcenie i  pragnących zdobyć nowy atrakcyjny zawód.

Absolwenci studiów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu uprawniające do wpisania do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Liczba godzin: 199 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Organizacja zajęć

Przedmioty przewidziane programem studiów prowadzone są zarówno w formie wykładów, warsztatów, laboratoriów oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego: kamery termowizyjne FLIR, programy komputerowe do sporządzania świadectw energetycznych budynków (ARKADIA TERMO, OZC).

Bloki tematyczne

Charakterystyka energetyczna budynków

Audyt energetyczny budynków

Budownictwo energooszczędne

Odnawialne źródła energii

Koszt studiów:

 • 100,00 PLN wpisowe
 • 4 600,00 PLN czesne (możliwość opłat w systemie ratalnym)

Informacje i zapisy:

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Grzybowska 4/6, 26-600 Radom

tel./fax , 48 385 11 16, 48 385 13 14

dziekanat@wisbiop.pl

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – wpis do rejestru (przejdź)

Oferta / przez

Post Author: