Aktualności

2017-10-19
W dniu 21 października 2018 roku w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Rektor Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu ogłosił godziny rektorskie od godziny 13.00.

2018-10-17
W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU 
AKADEMICKIEGO 2018/2019.

2018-08-28
WISBiOP WEB TV. STUDIA NA ODLEGŁOŚĆ.  

2018-04-11
FINAŁY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW: „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY” ORAZ „BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

2018-03-26
Zapraszamy na szkolenie:
„Inspektor ochrony danych osobowych w świetle nowych wymagań rozporządzenia o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do pełnienia powierzonej funkcji”.

2018-01-17
ZAPRASZAMY NA NOWE STUDIA PODYPLOMOWE "SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA".

2017-10-10
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 W WISBiOP W RADOMIU

2017-02-10
PRENUMERATA EDUKACYJNA OGÓLNOPOLSKIEGO CZASOPISMA BRANŻOWEGO BHP "PRZYJACIEL PRZY PRACY"