Opłaty

W przypadku płatności przelewem jako dzień wpłaty zobowiązania do Uczelni uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni. Faktury za czesne Informujemy, ze faktury za opłacone czesne będą wystawione na firmę (pracodawce studenta) wyłącznie w nw przypadkach: na podstawie pisemnej dyspozycji firmy-płatnika, faktura kredytowa, z określonym terminem płatności; na podstawie wcześniejszej wpłaty czesnego przez […]

Opublikowany w: Finanse

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2016 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Uczelni. W związku z tym uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności na nowy rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. 13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

Opublikowany w: Finanse