Opłaty

W przypadku płatności przelewem jako dzień wpłaty zobowiązania do Uczelni uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe Uczelni.

Faktury za czesne
Informujemy, ze faktury za opłacone czesne będą wystawione na firmę (pracodawce studenta) wyłącznie w nw przypadkach:

na podstawie pisemnej dyspozycji firmy-płatnika, faktura kredytowa, z określonym terminem płatności;

na podstawie wcześniejszej wpłaty czesnego przez firmę – płatnika, wówczas Uczelnia bez zbędnej zwłoki wystawi dokument sprzedaży (FV), pod warunkiem posiadania niezbędnych danych identyfikacyjnych firmy.

Wszelkie informacje w sprawie faktur sa udzielane w Kasie Szkoły:
ul. Mokra 13/19 pok. 205 (II piętro)
tel. 48/385-11-16 w.36

Finanse / przez

Post Author: