Biblioteka

Uczelnia zapewnia studentom i słuchaczom dostęp do literatury, materiałów, w tym multimedialnych, czasopism oraz innych wydawnictw zgodnie z zakresem kształcenia