Budownictwo drogowe – studia podyplomowe

BUDOWNICTWO DROGOWE

Studia podyplomowe budownictwo drogowe są kompleksowym programem edukacyjnym skierowanym do osób pragnących specjalizować się w dziedzinie inżynierii drogowej. Program ten zintegrowany jest w kilku blokach tematycznych, takich jak inżynieria materiałów drogowych, projektowanie dróg, nawierzchnie dróg i technologia robót drogowych oraz zasady odwadniania dróg. Studenci mają również szansę zdobyć wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia robót ziemnych w drogownictwie, utrzymania i remontu dróg oraz ochrony środowiska. Czas trwania studiów wynosi dwa semestry, co pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych aspektach tej specjalistycznej dziedziny.

Inżynier budownictwa drogowego – uprawnienia

Absolwenci studiów podyplomowych budownictwo drogowe otrzymują certyfikat, który potwierdza ich zdolności i kwalifikacje w dziedzinie inżynierii drogowej. Mają kompetencje do organizowania i prowadzenia robót ziemnych, zapewniania bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikowania obiektów inżynierskich oraz określania stanu technicznego dróg. Te konkretne umiejętności i wiedza są niezbędne w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie budownictwa drogowego i otwierają wiele możliwości zawodowych.

Absolwenci studiów otrzymują:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Kto może zapisać się na studia podyplomowe budownictwo drogowe w Radomiu?

Studia są adresowane do szerokiego grona osób, w tym pracowników przedsiębiorstw drogowych, administracji drogowej, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje z zakresu inżynierii drogowej. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich inżynierskich, magisterskich).

Zapisy na studia podyplomowe budownictwo drogowe – wymagania

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). Nie są wymagane inne specjalne kwalifikacje, co czyni program dostępnym dla szerokiego grona kandydatów z różnym doświadczeniem edukacyjnym i zawodowym.

Zaoczne studia podyplomowe budownictwo drogowe – organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu w godzinach od 8:30 do 17:35, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowskiej 4/6  w Radomiu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub aplikacji MS TEAMS.

Bloki tematyczne zaocznych studiów podyplomowych budownictwo drogowe

– Inżynieria materiałów drogowych
– Projektowanie dróg
– Budownictwo komunikacyjne
– Nawierzchnie dróg i technologia robót drogowych
– Zasady odwadniania dróg i obiektów inżynierskich
– Organizacja i prowadzenie robót ziemnych w drogownictwie
– Utrzymanie i remonty dróg
– Ochrona środowiska przy projektowaniu, budowie  i utrzymaniu dróg

Absolwent studiów podyplomowych budownictwo drogowe uzyska:

– wiedzę z zakresu projektowania dróg

– wiedzę na temat materiałów drogowych, nawierzchni dróg i technologii robót drogowych

– wiedzę z zakresu remontu dróg

– wiedzę z zakresu ochrony środowiska przy realizacji inwestycji drogowych.

Absolwent zaocznych studiów podyplomowych budownictwo drogowe potrafi:

– organizować i prowadzić roboty ziemne

–  zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego

–  sklasyfikować obiekty inżynierskie

– określić stan techniczny dróg.

Absolwent studiów podyplomowych budownictwo drogowe będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

– przedsiębiorstwach drogowych

– w urzędach administracji państwowej i samorządowej w działach odpowiedzialnych
za  projektowanie, budowanie i utrzymanie dróg

– w laboratoriach drogowych

– w biurach projektowych

– w przedsiębiorstwach realizujących prace drogowe.

Absolwenci studiów  podyplomowych budownictwo drogowe otrzymują:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Koszt zaocznych studiów podyplomowych budownictwo drogowe w Radomiu

100,00 PLN wpisowe (płatne przy zapisie),
3 500,00 PLN czesne (możliwość wpłat w systemie ratalnym).

Zapraszamy do kontaktu oraz do zapoznania się z ofertą pozostałych kierunków studiów podyplomowych, w tym Gospodarka wodna oraz Audytor energetyczny uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Dane kontaktowe:

tel./fax , 48 385 11 16, 48 385 13 14

dziekanat@wisbiop.pl