Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (pobierz)

 

SZANOWNI STUDENCI,
UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
ŻE W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ TJ. 30 CZERWCA 2018 R.
KASA UCZELNI BĘDZIE CZYNNA
W GODZINACH 7.30 – 15.30


Uwaga studenci

Informujemy, że dnia 30 czerwca (sobota) odbędzie się sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018. Harmonogram sesji znajduje się powyżej. Jednocześnie informujemy, że sesja egzaminacyjna poprawkowa odbędzie się 15.09.2018 r. (sobota)


Uwaga studenci 6 sem. BHP oraz słuchacze studiów podyplomowych BHP

Informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Ochrona p.poż. i p.wybuch. dla grup 61BHP i słuchaczy studiów podyplomowych BHP u Pana dra inż. J. Popisa odbędzie się w dn. 23 czerwca (sobota) od godz. 15.10


 

 

 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr II:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)
 

BUDOWNICTWO
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
​07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22.04.2018 r. (pobierz)
12-13.05.2018 r. (pobierz)
26-27.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24.06.2018 r. (pobierz)

Semestr IV:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)

07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
26-27.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)

07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
26-27
.05.2018 r. (pobierz)
09-10
.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

Semestr VI:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – inżynieryjna-drogowa
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
26-27
.05.2018 r. (pobierz)
09-10
.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – konstrukcyjno-budowlana

03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
26-27
.05.2018 r. (pobierz)
09-10
.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

17-18.03.2018 r. (pobierz)
21-22.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)