Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (pobierz)

 

"INFORMUJEMY, ŻE SESJA EGZAMINACYJNA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 LUTEGO NATOMIAST SESJA POPRAWKOWA W DNIU 25 LUTEGO. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SESJI POWYŻEJ".

 

Uwaga studenci VII semestru BHP, Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Informujemy, że zaliczenia przedmiotu Seminarium dyplomowe w VII sem. dokonuje promotor

UWAGA
 STUDENCI  VII SEMESTRU STUDIÓW  STACJONARNYCH  I NIESTACJONARNYCH
kierunku BUDOWNICTWO

zaświadczenia z ukończenia zajęć dodatkowych i kursów realizowanych w ramach projektu 
„Inżynier budownictwa-Nowa jakość kształcenia na WISBIOP w Radomiu”
są do odbioru w dziekanacie Uczelni

 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr II:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
04-05.03.2017 r. (pobierz)
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
24-25.06.2017 r. (pobierz)

 

BUDOWNICTWO

04-05.03.2017 r. (pobierz)
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

Semestr IV:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

 

BUDOWNICTWO
04-05.03.2017 r. (pobierz)
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

 

Semestr VI:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

04-05.03.2017 r. (pobierz)
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

 

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)
24-25.06.2017 r. (pobierz)