Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (pobierz)

 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr II:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
04-05.03.2017 r. (pobierz)
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
24-25.06.2017 r. (pobierz)

 

BUDOWNICTWO

04-05.03.2017 r. (pobierz)
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r.
aktualizacja (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

Semestr IV:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r.
aktualizacja (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

 

BUDOWNICTWO
04-05.03.2017 r. (pobierz)
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

 

Semestr VI:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. aktualizacja (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

04-05.03.2017 r. (pobierz)
11-12.03.2017 r. (pobierz)
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
22-23.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
20-21.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)

10-11.06.2017 r. (pobierz)
​24-25.06.2017 r. (pobierz)

 

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
25-26.03.2017 r. (pobierz)
08-09.04.2017 r. (pobierz)
06-07.05.2017 r. (pobierz)
27-28.05.2017 r. (pobierz)
24-25.06.2017 r. (pobierz)