Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 (pobierz)

Uwaga studenci 31, 51 i 71 BHP oraz 51BUD

Ze względów osobistych Pan mgr inż. J. Siek będzie obecny w sesji poprawkowej 23.02 w godz. 14.00-15.05.

Uwaga studenci

Informujemy, że w dniach 16-17 lutego odbędzie się sesja egzaminacyjna a w dniach 23-24 lutego sesja poprawkowa dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2018/2019. Poniżej publikujemy harmonogram sesji.

Harmonogram sesji – semestr zimowy 2018/2019 (pobierz)

Uwaga studenci III i V sem. BHP

Informujemy, że Pan dr inż. W. Kluziński nie będzie obecny w dniach 16-17.02 na sesji egzaminacyjnej sem. zimowego 2018/2019.
Pan dr inż. W. Kluziński będzie obecny na sesji poprawkowej w dniu 23.02 w godzinach podanych w harmonogramie sesji.

UWAGA STUDENCI 7 SEMESTRU KIERUNKU BUDOWNICTWO

Informuję, że test zaliczający studencką praktykę zawodową obowiązującą po VII semestrze odbędzie się w dniu 16.02.2019 r. (sobota) zgodnie z planem sesji egzaminacyjnej. Do testu tego na podstawie złożonych do dnia 28.01.2019 r. w Dziekanacie dokumentów dopuszczeni są studenci legitymujący się numerami albumów:

- 2565
- 2550
- 2564
- 2673
- 2571
- 2578

Kolejny termin testu zaliczającego praktykę wyznaczono na dzień 02.03.2019 r. (sobota). Przypominam, że warunkiem dopuszczenia do testu jest odbycie studenckiej praktyki w wymiarze 2 tygodni lub uzyskanie zgody na zwolnienie z jej odbywania.

Z poważaniem,

dr Zofia Podsiadła – Bulsa

Dziekan Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

 

 

 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr I:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

20-21.10.2018 r. (pobierz)
27-28.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
01-02.12.2018 r. (pobierz)
08-09.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
12-13.01.2019 r. (pobierz)​
26-27.01.2019 r. (pobierz)
09-10.02.2019 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

20-21.10.2018 r. (pobierz)
27-28.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
01-02.12.2018 r. (pobierz)
08-09.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
12-13.01.2019 r. (pobierz)
26-27.01.2019 r. (pobierz)
09-10.02.2019 r. (pobierz)

Semestr III:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
29-30.09.2018 r. (pobierz)
06-07.10.2018 r. (pobierz)
20-21.10.2018 r. (pobierz)
08-09.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
12-13.01.2019 r. (pobierz)​
09-10.02.2019 r. (pobierz)

 

BUDOWNICTWO

29-30.09.2018 r. (pobierz)
06-07.10.2018 r. (pobierz)
20-21.10.2018 r. (pobierz)
27-28.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
08-09.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
12-13.01.2019 r. (pobierz)​
26-27.01.2019 r. (pobierz)
09-10.02.2019 r. (pobierz)

Semestr V:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
29-30.09.2018 r. (pobierz)
20-21.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
01-02.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
26-27.01.2019 r. (pobierz)
09-10.02.2019 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – inżynieryjna-drogowa
29-30.09.2018 r. (pobierz)
06-07.10.2018 r. (pobierz)
20-21.10.2018 r. (pobierz)
27-28.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
01-02.12.2018 r. (pobierz)
08-09.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
12-13.01.2019 r. (pobierz)​
26-27.01.2019 r. (pobierz)
09-10.02.2019 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – konstrukcyjno-budowlana

29-30.09.2018 r. (pobierz)
06-07.10.2018 r. (pobierz)
20-21.10.2018 r. (pobierz)
27-28.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
01-02.12.2018 r. (pobierz)
08-09.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
12-13.01.2019 r. (pobierz)
26-27.01.2019 r. (pobierz)

Semestr VII:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
29-30.09.2018 r. (pobierz)
06-07.10.2018 r. (pobierz)
27-28.10.2018 r. (pobierz)
01-02.12.2018 r. (pobierz)
09-10.02.2019 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – inżynieryjna-drogowa
29-30.09.2018 r. (pobierz)
06-07.10.2018 r. (pobierz)
27-28.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
01-02.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
12-13.01.2019 r. (pobierz)
26-27.01.2019 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – konstrukcyjno-budowlana

29-30.09.2018 r. (pobierz)
06-07.10.2018 r. (pobierz)
27-28.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
01-02.12.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

20-21.10.2018 r. (pobierz)
17-18.11.2018 r. (pobierz)
15-16.12.2018 r. (pobierz)
12-13.01.2019 r. (pobierz)​
09-10.02.2019 r. (pobierz)