Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 (pobierz)

 

"INFORMUJEMY, ŻE SESJA EGZAMINACYJNA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 LUTEGO
NATOMIAST SESJA POPRAWKOWA W DNIU 25 LUTEGO. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM
SESJI OPUBLIKOWANY ZOSTANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE".

 

Uwaga studenci VII semestru BHP, Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Informujemy, że zaliczenia przedmiotu Seminarium dyplomowe w VII sem. dokonuje promotor

UWAGA
 STUDENCI  VII SEMESTRU STUDIÓW  STACJONARNYCH  I NIESTACJONARNYCH
kierunku BUDOWNICTWO

zaświadczenia z ukończenia zajęć dodatkowych i kursów realizowanych w ramach projektu 
„Inżynier budownictwa-Nowa jakość kształcenia na WISBIOP w Radomiu”
są do odbioru w dziekanacie Uczelni

 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr I:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
15-16.10.2016 r. (pobierz)
22-23.10.2016 r. (pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
14-15.01.2017 r. (pobierz)
21-22.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)
 

BUDOWNICTWO

15-16.10.2016 r. (pobierz)
22-23.10.2016 r. (pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
14-15.01.2017 r. (pobierz)
21-22.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)
11-12
.02.2017 r. (pobierz)

Semestr III:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
01-02.10.2016 r. (pobierz)
15-16.10.2016 r. 
(pobierz)
22-23.10.2016 r. (pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
21-22.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)
 

BUDOWNICTWO
01-02.10.2016 r. (pobierz)
15-16.10.2016 r. 
(pobierz)
22-23.10.2016 r. (pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
14-15.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)
11-12.02.2017 r. (pobierz)

 

Semestr V:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
01-02.10.2016 r. (pobierz)
15-16.10.2016 r. 
(pobierz)
22-23.10.2016 r. (pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
21-22.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

01-02.10.2016 r. (pobierz)
15-16.10.2016 r. 
(pobierz)
22-23.10.2016 r. (pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
14-15.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)
11-12.02.2017 r. (pobierz)

 

Semestr VII:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
01-02.10.2016 r. (pobierz)
15-16.10.2016 r. 
(pobierz)
22-23.10.2016 r. (pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
21-22.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

01-02.10.2016 r. (pobierz)
15-16.10.2016 r. 
(pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
14-15.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)
11-12.02.2017 r. (pobierz)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

01-02.10.2016 r. (pobierz)
15-16.10.2016 r. 
(pobierz)
05-06.11.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
03-04.12.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
14-15.01.2017 r. (pobierz)

04-05.02.2017 r. (pobierz)
11-12.02.2017 r. (pobierz)

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
22-23.10.2016 r. (pobierz)
19-20.11.2016 r. (pobierz)
17-18.12.2016 r. (pobierz)
14-15.01.2016 r. (pobierz)
04-05.02.2016 r. (pobierz)