Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (pobierz)

Zarządzenie Rektora w sprawie godzin rektorskich (pobierz)
 

Informujemy, że sesja egzaminacyjna odbędzie się w dn. 17.02.2018 (sobota) natomiast sesja poprawkowa w dn. 24.02.2018 (sobota). Szczegółowy harmonogram sesji ukaże się w przyszłym tygodniu


UWAGA STUDENCI TRZECIEGO I PIĄTEGO SEMESTRU

Termin składania podań o przyznanie zniżek w opłatach czesnego na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 na studiach inżynierskich na kierunkach Budownictwo oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy upływa w dniu 23.09.2017 r.

 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr I:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
14-15.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
04-05.11.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)
09-10.12.2017 r. (pobierz)
20-21.01.2018 r. (pobierz)
27-28.01.2018 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO
14-15.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
04-05.11.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)
09-10.12.2017 r. (pobierz)
20-21.01.2018 r. (pobierz)
27-28.01.2018 r. (pobierz)

Semestr III:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
23-24.09.2017 r. (pobierz)
30-01.10.2017 r. (pobierz)
14-15.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
04-05.11.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

23-24.09.2017 r. (pobierz)
30-01.10.2017 r. (pobierz)
14-15.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
04-05.11.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)
20-21.01.2018 r. (pobierz)

Semestr V:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
23-24.09.2017 r. (pobierz)
30-01.10.2017 r. (pobierz)
14-15.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
04-05.11.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)
 

BUDOWNICTWO
23-24.09.2017 r. (pobierz)
30-01.10.2017 r. (pobierz)
14-15.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
04-05.11.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)
02-03.12.2017 r. (pobierz)
09-10.12.2017 r. (pobierz)
27-28.01.2018 r. (pobierz)

Semestr VII:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
23-24.09.2017 r. (pobierz)
07-08.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)

 

BUDOWNICTWO

23-24.09.2017 r. (pobierz)
07-08.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)

 

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
30-01.10.2017 r. (pobierz)
14-15.10.2017 r. (pobierz)
21-22.10.2017 r. (pobierz)
04-05.11.2017 r. (pobierz)
18-19.11.2017 r. (pobierz)