Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 (pobierz)

 

"Uwaga studenci kierunków BHP i Budownictwo
Informujemy, że w dniu 29 czerwca (sobota) odbędzie się sesja egzaminacyjna. Szczegółowy harmonogram sesji powyżej".


 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr II:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

16-17.03.2019 r. (pobierz)
30-31.03.2019 r. (pobierz)
13-14.04.2019 r. (pobierz)
27-28.04.2019 r. (pobierz)
11-12.05.2019 r. (pobierz)
25-26.05.2019 r. (pobierz)

08-09.06.2019 r. (pobierz)
15-16.06.2019 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

02-03.03.2019 r. (pobierz)
16-17.03.2019 r. (pobierz)
30-31.03.2019 r. (pobierz)
13-14.04.2019 r. (pobierz)
27-28.04.2019 r. (pobierz)
11-12.05.2019 r. (pobierz)
25-26.05.2019 r. (pobierz)
01-02.06.2019 r. (pobierz)

08-09.06.2019 r. (pobierz)
15-16.06.2019 r. (pobierz)

Semestr IV:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
02-03.03.2019 r. (pobierz)
16-17.03.2019 r. (pobierz)
30-31.03.2019 r. (pobierz)
13-14.04.2019 r. (pobierz)
27-28.04.2019 r. (pobierz)
11-12.05.2019 r. (pobierz)
25-26.05.2019 r. (pobierz)

08-09.06.2019 r. (pobierz)
 

BUDOWNICTWO

02-03.03.2019 r. (pobierz)
16-17.03.2019 r. (pobierz)
30-31.03.2019 r. (pobierz)
13-14.04.2019 r. (pobierz)
27-28.04.2019 r. (pobierz)
11-12.05.2019 r. (pobierz)
25-26.05.2019 r. (pobierz)
01-02.06.2019 r. (pobierz)

08-09.06.2019 r. (pobierz)
15-16.06.2019 r. (pobierz)

Semestr VI:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
02-03.03.2019 r. (pobierz)
16-17.03.2019 r. (pobierz)
30-31.03.2019 r. (pobierz)
13-14.04.2019 r. (pobierz)
27-28.04.2019 r. (pobierz)
11-12.05.2019 r. (pobierz)
25-26.05.2019 r. (pobierz)

08-09.06.2019 r. (pobierz)
 

BUDOWNICTWO – inżynieryjna-drogowa
02-03.03.2019 r. (pobierz)
16-17.03.2019 r. (pobierz)
30-31.03.2019 r. (pobierz)
13-14.04.2019 r. (pobierz)
27-28.04.2019 r. (pobierz)
11-12.05.2019 r. (pobierz)
25-26.05.2019 r. (pobierz)
01-02.06.2019 r. (pobierz)

08-09.06.2019 r. (pobierz)
15-16.06.2019 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – konstrukcyjno-budowlana

02-03.03.2019 r. (pobierz)
16-17.03.2019 r. (pobierz)
30-31.03.2019 r. (pobierz)
13-14.04.2019 r. (pobierz)
27-28.04.2019 r. (pobierz)
11-12.05.2019 r. (pobierz)
25-26.05.2019 r. (pobierz)
01-02.06.2019 r. (pobierz)

08-09.06.2019 r. (pobierz)
15-16.06.2019 r. (pobierz)

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

02-03.03.2019 r. (pobierz)
13-14.04.2019 r. (pobierz)
25-26.05.2019 r. (pobierz)

15-16.06.2019 r. (pobierz)