Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 (pobierz)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (pobierz)

 

Uwaga studenci

Informujemy, że dnia 30 czerwca (sobota) odbędzie się sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018. Harmonogram sesji znajduje się powyżej. Jednocześnie informujemy, że sesja egzaminacyjna poprawkowa odbędzie się 15.09.2018 r. (sobota)


Uwaga studenci 6 sem. BHP oraz słuchacze studiów podyplomowych BHP

Informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Ochrona p.poż. i p.wybuch. dla grup 61BHP i słuchaczy studiów podyplomowych BHP u Pana dra inż. J. Popisa odbędzie się w dn. 23 czerwca (sobota) od godz. 15.10


 

SZANOWNI STUDENCI, UPRZEJMIE INFORMUJEMY, 
ŻE W SEMESTRZE LETNIM (OD MARCA DO CZERWCA 2018 R.) 
KASA NIE BĘDZIE CZYNNA W CZASIE ZJAZDÓW.
WPŁAT MOŻNA BĘDZIE DOKONYWAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:30 – 15.30
W KASIE LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY UCZELNI 
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584
INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI: 
TEL. 48 385 11 16 LUB KASA@WISBIOP.PL

 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr II:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)
 

BUDOWNICTWO
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
​07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22.04.2018 r. (pobierz)
12-13.05.2018 r. (pobierz)
26-27.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24.06.2018 r. (pobierz)

Semestr IV:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)

07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
26-27.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)

07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
26-27
.05.2018 r. (pobierz)
09-10
.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

Semestr VI:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – inżynieryjna-drogowa
03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
26-27
.05.2018 r. (pobierz)
09-10
.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO – konstrukcyjno-budowlana

03-04.03.2018 r. (pobierz)
17-18.03.2018 r. (pobierz)
07-08.04.2018 r. (pobierz)
21-22
.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
26-27
.05.2018 r. (pobierz)
09-10
.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

17-18.03.2018 r. (pobierz)
21-22.04.2018 r. (pobierz)
12-13
.05.2018 r. (pobierz)
09-10.06.2018 r. (pobierz)
23-24
.06.2018 r. (pobierz)