Zarządzanie – studia II stopnia

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu wraz z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University zapraszają na studia II stopnia

WSB-NLU oferuje absolwentom studiów I stopnia uzupełniające, praktyczne, 3-semestralne studia magisterskie na kierunku Zarzadzanie w wybranych specjalnościach:
– Zarządzanie w budownictwie i inżynierii środowiska
– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia realizowane są za pomocą innowacyjnego systemu CloudAcademy, który pozwala na naukę dystansową, opartą na zajęciach prowadzonych w ramach multitransmisji wideo w sposób w pełni interaktywny, umożliwiający czynny udział w wykładach. Część zajęć realizowana jest przez wykładowców Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Po ukończeniu wyżej wymienionych specjalności absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw. Praktyczny aspekt prowadzonych zajęć pozwala na zdobycie wymaganych kompetencji do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w obszarach organizacji i zarządzania.

Do pobrania:

Opis procesu rejestracji

Ulotka informacyjna o studiach II stopnia

Czym jest multitransmisja

Informacje o Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University