REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021. Studia podyplomowe.

Uczelnia realizuje studia podyplomowe w zakresie:

– bezpieczeństwo i higiena pracy

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:
Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po złożeniu egzaminów oraz pracy końcowej lub egzaminu końcowego.

Zasady rekrutacji:

Na studia można dokonać zapisu poprzez zarejestrowanie sie na stronie internetowej: http://wisbiop.pl/studia/formularz-rekrutacyjny/ wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza na stronie www.wisbiop.pl, należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelnie.

Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: dziekanat@wisbiop.pl, lub przesłać pocztą na adres ul. Grzybowska 4/6  26-600 Radom.

– Dziekanat Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Studia podyplomowe:
ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom
el. 48 385-13-14
tel. 48/385-11-16, wew. 32
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale/odpisie lub poświadczona notarialnie kopia,
  • 3 aktualne fotografie,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:

  • podanie o przyjecie na studia podyplomowe (pobierz)
  • oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczenia opłat czesnego (pobierz)
  • klauzula informacyjna (pobierz)

UWAGA: Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: dziekanat@wisbiop.pl


Termin rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021: od 01.05.2020r. do 31.10.2020r.

Post Author: