Przyjaciel przy Pracy

„Przyjaciel przy Pracy” jest czasopismem specjalistycznym ukazującym się na rynku od 1949r. poświęconym ochronie człowieka w środowisku pracy.  Zgodnie z ponad 60 – letnią tradycją czasopismo kierowane jest przede wszystkim do społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp, pracodawców,  właścicieli firm szkoleniowych i doradczych oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką bhp.

Wśród stałych współpracowników czasopisma oraz autorów artykułów są specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, m.in. z PIP, MPiPS, CIOP – PIB, IMP, WISBiOP.

Zakres tematyczny czasopisma:

 • prawo pracy,
 • bhp  – dobre praktyki,
 • systemy zarządzania bhp,
 • ergonomia,
 • edukacja w zakresie bhp,
 • medycyna pracy,
 • ochrona środowiska,
 • rozwiązania technologiczne,
 • zagrożenia w miejscu pracy (biologiczne, chemiczne, stres, obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego itd.)
 • przykłady dobrych praktyk BHP
 • relacje z najważniejszych imprez i spotkań branżowych

AGENCJA BHP-PRESS

PRZYJACIEL PRZY PRACY

26-600 Radom
ul. Mokra 13/19
tel. (48) 384-56-55
fax: (48) 385-11-16
kom. 500 679 568

e-mail:
redakcja@przyjacielprzypracy.pl
prenumerata@przyjacielprzypracy.pl
reklama@przyjacielprzypracy.pl