Wydawnictwo

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu jest właścicielem agencji wydawniczej BHP-PRESS i wydawcą ogólnopolskiego miesięcznika bhp "Przyjaciel przy Pracy".

„Przyjaciel przy Pracy” jest czasopismem specjalistycznym ukazującym się na rynku od 1949r.

Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp, pracodawców,  właścicieli firm szkoleniowych i doradczych oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką bhp. 

Wśród stałych współpracowników czasopisma oraz autorów artykułów są specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, m.in. z PIP, MPiPS, CIOP – PIB, IMP, WISBiOP.

Zakres tematyczny czasopisma:

 • prawo pracy,
 • bhp  - dobre praktyki,
 • systemy zarządzania bhp,
 • ergonomia,
 • edukacja w zakresie bhp,
 • medycyna pracy,
 • ochrona środowiska,
 • rozwiązania technologiczne,
 • zagrożenia w miejscu pracy (biologiczne, chemiczne, stres, obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego itd.)
 • przykłady dobrych praktyk BHP
 • relacje z najważniejszych imprez i spotkań branżowych

Kontakt:

Agencja Wydawnicza BHP-PRESS
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
tel. 48/384-56-55, kom. 500 679 568
redakcja@przyjacielprzypracy.pl 
www.przyjacielprzypracy.pl

 

Tytul: Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy.
Redakcja: dr Anna Sas-Badowska prof. nadzw. WISBiOP w Radomiu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB – Radom 2013
Cena: 45 zl

Dostepność:  ksiażka do nabycia w bibliotece WISBiOP.


Zapraszamy Państwa do nabycia książki autorstwa Pana dr hab. inż. Piotra Lesiaka oraz Pana dr inz. Piotra Bojarczaka pt.: "Przetwarzanie i analiza obrazów w wybranych badaniach defektoskopowych".

Tytul: Przetwarzanie i analiza obrazów w wybranych badaniach defektoskopowych

Autorzy: Piotr Lesiak, Piotr Bojarczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB – Radom 2012
Okladka: twarda
Ilosc stron: 185
ISBN 978-83-77-89-127-8
Cena: 40 zl

Opis:

W książce została przedstawiona tematyka podstaw przetwarzania oraz analizy i klasyfikacji obrazów ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w badaniach defektoskopowych. Autorzy zaprezentowali algorytmy do poprawy wizualizacji badań oraz ekstrakcje informacji diagnostycznej. Pokazano też przykłady obrazów uzyskane z badań kilkoma metodami nieniszczącymi, które wymagają zabiegów rekonstrukcyjnych.

Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno praktyków zajmujących sie defektoskopia, kadry inżynierskiej jak i studentów odpowiednich kierunków technicznych.

Kontakt:

Adres e-mail: biblioteka@wisbiop.pl
tel. 48 384 56 55