Kontakt:


Rektor 
tel. 48/385-11-16 
e-mail: rektorat@wisbiop.pl


Kanclerz 
tel. 48/385-11-16 
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl


Rektorat
tel. 48/385-11-16
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl


Studia podyplomowe
tel. 48 385-13-14
tel. 48/385-11-16 wew. 32
e-mail: podyplomowe@wisbiop.pl


Miedzywydziałowy Ośrodek Rozwoju i Współpracy
e-mail: edukacja@wisbiop.pl; promocja@wisbiop.pl
tel. 48/384-56-55


Biblioteka
tel. 48/385-11-16 wew.38
e-mail: biblioteka@wisbiop.pl


Komisja stypendialna
tel. 48/385-11-16 wew.33


Zespół ds. Funduszy Unijnych
e-mail: funduszeunijne@wisbiop.pl


Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6

Dziekan
tel. 48/385-11-16 wew. 28

Dziekanat 
tel. 48 385-13-14
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl
tel. 48/385-11-16 wew. 32
e-mail:dziekanatbhp@wisbiop.pl 


Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
Kwestor
e-mail: kasa@wisbiop.pl


 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Michał Paprocki
e-mail: iod@wisbiop.pl

 

Platforma Usług Administracji Publicznej

/WISBiOP/SkrytkaESP