W dniu 08. 03.2024 w siedzibie Uczelni odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy WISBiOP w Radomiu a Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

W dniu 08. 03.2024 w siedzibie Uczelni odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy WISBiOP w Radomiu a Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

Porozumienie

Post Author: