Wyższa Inżynierska Szkoła
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
oraz Partner Uczelni ISO-PROFIT

zapraszają na szkolenie:
„Inspektor ochrony danych osobowych w świetle nowych wymagań rozporządzenia
o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do pełnienia powierzonej funkcji”.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wymaganiami związanymi z ochroną danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Adresaci
Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść kwalifikacje z zakresu ochrony danych osobowych, a także systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Termin i miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w dniu 12.04.2018 r. w siedzibie Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu przy ul. Mokrej 13/19 w godz. 9.00 – 16.00. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Program szkolenia
Część I
Przedstawienie celu szkolenia.
Część II
Ochrona danych osobowych – od czego zacząć, jak opracować i utrzymać system oraz na czym polega ochrona danych w praktyce.
Część III
Jak przygotować się do stosowania RODO? Graniczna data 25 maja 2018 r.
Część IV
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) jako narzędzie wspierające politykę ochrony danych osobowych w organizacji.
Część V
Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych.
Część VI
Podsumowanie, wnioski i pytania.
Ramowy program szkolenia w załączeniu.
Sylwetka prelegenta
Szkolenie prowadzić będzie doświadczony trener/ konsultant i audytor systemów zarządzania, pełniący funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dużych korporacjach, w których odpowiada m.in. za nadzór i koordynację działań w ramach polityki ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Od wielu lat wdraża systemy bezpieczeństwa informacji w tym również polityki bezpieczeństwa informacji w licznych organizacjach sektora publicznego i biznesowego. Pasjonat systemów zarządzania i norm ISO z powodzeniem potrafiący zarażać swoją pasją innych.
WAŻNE
Słuchacze otrzymają certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH-PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO W ORGANIZACJI.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanego skryptu z zajęć, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, które pomogą ugruntować zdobytą podczas warsztatów wiedzę.
Termin zgłoszenia do 05.04.2018 r.
Opłatę za szkolenie w kwocie netto 590 zł + 23% VAT od osoby należy wpłacić na konto bankowe
Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu:
nr 13 1240 1789 1111 0010 3520 0584 do dnia 09.04.2018 r.
Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie załączonego formularza i jego przesłanie na adres
e-mail: edukacja@wisbiop.pl lub na stronie Uczelni w zakładce formularz rekrutacyjny
https://wisbiop.pl/studia/formularz-rekrutacyjny/.
Przy zgłoszeniach i wpłatach do 30.03.2018 r. obowiązuje cena promocyjna w wysokości 550,00 zł + VAT.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O SZKOLENIU (pobierz)

PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)

ZGŁOSZENIE (pobierz)

Opiekun szkolenia
Małgorzata Alzak
edukacja@wisbiop.pl
48 384 56 55, 512 336 913