Wirtualny spacer

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, jako jeden z głównych celów postawiła sobie dbałość o jak najlepsze warunki kształcenia dla studentów i wykładowców.

Do prowadzenia zajęć dydaktycznych Uczelnia posiada własne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych obiekty, w których do dyspozycji studentów przeznaczono:

17 sal wykładowych i seminaryjnych o pow. 36 – 198 m2
18 laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt naukowo – badawczy,
3 pracownie komputerowe z bogatym oprogramowaniem użytkowym,
2 kreślarnie wyposażone w stanowiska kreślarskie typu REISS.
Uczelnia posiada także:
– bezpłatne parkingi dla ponad 200 samochodów,
– miejsca noclegowe w pokojach 2 i 3 osobowych,
– własne platformy e-learningowe umożliwiające kształcenie na odległość.