KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH

Nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra w sprawie ograniczenia działalności uczelni, w związku z czym na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Oznacza to, że legitymacje zachowują ważność bez konieczności ich przedłużania i naklejenia hologramu do 31.03.2021 r.

Post Author: