Jubileusz 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

27 stycznia 2023 r. w Sali konferencyjnej hotelu ARCHE w Warszawie odbyła się uroczysta gala jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Wśród zaproszony gości obecni byli:

p. Minister Katarzyna Łażewska – Hrycko, Główny Inspektor Pracy
p. dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, dyrektor Centralnego  Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
p. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, zastępcę przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
p. Jarosław Leśniewski, z-ca Głównego Inspektora Pracy
p. Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego
p. dr inż. Jan Bondaruk, zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiskowej w  Głównym Instytucie Górnictwa
p. Mirosław Flejmer, zastępca dyrektora ds. operacyjnych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym
p. Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu ds. Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
p. dr Elżbieta Dobrowolska, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS
p. Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia, Wyższego Urzędu Górniczego
p. Bartosz Gaca, zastępca dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS
p. Ewa Dośla, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy

przedstawiciele partnerów społecznych:

p. Zbigniew Janowski, przewodniczący Związków Zawodowych BUDOWLANI, członka prezydium Rady Ochrony Pracy
p. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ p. Tadeusz Zając, doradca prezesa Pracodawców RP

przedstawiciele środowisk naukowych:

p. dr Anna Sas Badowska, Rektor Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
p. Alfred Brzozowski, pełnomocnik dyrektora ds. wdrożeń w CIOP-PIB
p. Marcin Gorynia, dyrektor Grupy Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO
p.dr hab. Małgorzata Lotko, autorkę monografii o służbie bhp.

Prezesi naszego Stowarzyszenia poprzednich kadencji: p. Wacław Gudalewicz, p. Jadwiga Polaczek, p. Marek Nościusz

przedstawiciele zaproszonych instytucji, partnerów wspierających, redakcji czasopism: ATEST-Ochrona Pracy, Promotor BHP oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i zaproszonych gości.

Uroczystą galę prowadzili: Monika Michalczuk, prezes zarządu Oddziału OSPS BHP w Jeleniej Górze  oraz dr inż. Józef Witczak, wiceprezes Zarządu Głównego OSPS BHP.

Po wystąpieniu Elżbiety Bożejewicz, prezes ZG OSPS BHP, uczestnicy uroczystości obejrzeli krótki film z historii OSPS BHP.
Dzień ten był dla nas wyjątkową okazją do wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć, sukcesów, podziękowań za zaangażowanie, wytrwałość i prace włożoną w rozwój naszej organizacji. Wypowiedzi naszych gości podczas gali potwierdziły, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP jest organizacją uznawaną i zaangażowaną w promowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.

W drugiej części uroczystej gali odbyło się wręczenie honorowej odznaki za Zasługi dla Rozwoju OSPS BHP.

Odznaką zostali odznaczeni:

Instytucje współpracujące z OSPS BHP, które przyczyniają się dla rozwoju naszej organizacji:

Państwowa Inspekcja Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Urząd Dozoru Technicznego
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wyższy Urząd Górniczy
Główny Instytut Górnictwa
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO
Związek Zawodowy BUDOWLANI
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu jest uczelnią rekomendowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ WSZYSTKICH ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Post Author: