Informacja dla studentów WISBiOP o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu dla studentów i  słuchaczy studiów podyplomowych będą prowadzone się  w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Natomiast zajęcia dydaktyczne (ćw. laboratoryjne) które ze względu na etap kształcenia, formę i specyfikę wymagają bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, z infrastrukturą laboratoryjną,  będą prowadzone w obiektach Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

        Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywać się będą w terminach określonych w planie zajęć na danym kierunku studiów.

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowane będą z  wykorzystaniem  platformy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu i MS Teams.

            Prowadzenie zajęć w obiektach Uczelni odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Post Author: