Informacja dla studentów WISBiOP o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Uwaga: zajęcia (w tym laboratoria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z COVID-19 będą odbywać się zdalnie.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu dla studentów i  słuchaczy studiów podyplomowych będą prowadzone się  w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywać się będą w terminach określonych w planie zajęć na danym kierunku studiów.

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowane będą z  wykorzystaniem  platformy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu i MS Teams.

Korespondencja dotycząca realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywa się w formie elektronicznej.

Post Author: