Biuro karier

OFERTY PRACY (przejdź)

Biuro karier Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zostało powołane Zarządzeniem Rektora z dnia 7 lutego 2004 r.

Celem działalnosci Biura Karier jest udzielanie studentom oraz absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania sie po nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znalezli odpowiednie zatrudnienie.

Biuro Karier zostało powolane przede wszystkim po to, aby świadczyć usługi:

studentom i absolwentom chcącym skorzystać z doradztwa indywidualnego, warsztatów, kursów, uzyskać poradę zawodową, informacje o wolnych miejscach pracy, stażach i praktykach, możliwościach dalszego kształcenia;
pracodawcom poszukującym odpowiednich, dobrze przygotowanych kandydatów na praktyki, staże oraz wolne miejsca pracy.
Biuro Karier dysponuje ofertami pracy stałej i czasowej, praktyk oraz staży w róznych sektorach gospodarki we wszystkich regionach kraju oraz za granicą. Nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami. Dostarcza informacji o kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Organizuje kursy, szkolenia i warsztaty, które ułatwiają znalezienie odpowiedniej pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Biuro Karier Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu współpracuje z Bankiem Danych o Inżynierach oraz Most Wanted! – wyspecjalizowanymi agencjami pośrednictwa pracy zajmujacymi sie wspomaganiem firm w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w obszarze stanowisk ścisle związanych z najnowszymi technologiami.

Biuro Karier Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu działa w Mazowieckiej Sieci Biur Karier utworzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Współpraca

Biuro Karier Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu współpracuje z agencjami pośrednictwa pracy, przedsiębiorstwami, a takze z instytucjami rynku pracy, dzięki czemu dysponuje informacjami o wolnych miejscach pracy z całego kraju, a takze o możliwosciach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Firmy współpracujace z biurem karier to m.in.:

  • Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
  • Bank danych o inżynierach
  • Most Wanted
  • Wojewódzki Urząd Pracy
  • Grupa Modus
  • Centrum Promocji Studentów i Absolwentów UTH

Kontakt:

Biuro Karier
Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
tel./fax. 48/384-56-55
e-mail: biurokarier@wisbiop.pl