Informacja dla studentów WISBiOP o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu dla studentów i  słuchaczy studiów podyplomowych będą prowadzone się  w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Natomiast zajęcia dydaktyczne (ćw. laboratoryjne) które ze względu na etap kształcenia, formę i specyfikę wymagają bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, […]

Plany zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz) Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz) Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (pobierz) Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe (przejdź)

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021. Studia inżynierskie.

Uczelnia prowadzi rekrutacje na następujące kierunki studiów I stopnia: – bezpieczeństwo i higiena pracy – budownictwo Informacje dla kandydatów na studia inżynierskie: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu prowadzi kształcenie wyłącznie na kierunkach technicznych: budownictwo, oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik […]

Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Informacje dla studentów w sprawie ważności legitymacji studenckich. Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły […]

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021. Studia podyplomowe.

Uczelnia realizuje studia podyplomowe w zakresie: – bezpieczeństwo i higiena pracy Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Czas trwania studiów:Studia trwają 2 semestry. Absolwenci otrzymują świadectwo […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia inżynierskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych I-go stopnia. Są to studia o profilu praktycznym. KIERUNKI DYPLOMOWANIA: profilaktyka wypadkowa materialne środowisko pracy zarządzanie bezpieczeństwem pracy Studia trwają 7 semestrów […]

Opublikowany w: Oferta

Plany zajęć dla studentów studiów inżynierskich

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz) Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz) Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (pobierz) Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy (przejdź) Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego […]

Budownictwo. Studia inżynierskie

Studia na kierunku budownictwo w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych  I-go stopnia. Są to studia o profilu praktycznym. SPECJALNOŚCI: konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna drogowa, instalacyjna sanitarna, budownictwo energooszczędne. UWAGA! Dana specjalność jest uruchamiana dla grupy co najmniej 20 osobowej. Studia […]

Opublikowany w: Oferta