Zapraszamy na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika pracy

14 lipca 2016

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zaprasza na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika pracy organizowane przez Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu  w Łodzi. 
Studia trwają cztery semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent studiów  otrzymuje tytuł zawodowy magistra  pedagogiki w specjalności pedagogika pracy.
Absolwent studiów może pracować m.in. jako pedagog, doradca zawodowy, coach, kierownik biura karier oraz posiada umiejętność kierowania zespołem i organizowania pracy zespołowej.
Organizacja studiów:
- studia trwają  3 semestry
- nauka w systemie niestacjonarnym  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- zajęcia realizowane są w salach wykładowych, laboratoriach i pracowniach Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, jeden raz w semestrze zajęcia będą realizowane w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu  i Nauk o Zdrowiu  w Łodzi (wyjazd zorganizowany na koszt Uczelni).
Koszt studiów:
- 1800,00 zł za semestr z możliwością wpłaty w ratach:
  – I semestr   300 zł x  6 rat
  – II  semestr  300 zł x  6 rat 
  – III semestr  450 zł  x 4 raty

- wpisowe: 0,00 zł
- opłata rekrutacyjna 80,00 zł.

NOWOŚĆ : dwie kwalifikacje zawodowe w ciągu dwóch lat 
Studenci pedagogicznych studiów II stopnia równolegle mogą na korzystnych warunkach uczestniczyć w studiach podyplomowych z zakresu przygotowywania pedagogicznego umożliwiających nabycie kwalifikacji do wykonywania 
zawodu nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych.
Czas trwania studiów: 3 semestry
Studia kończą się egzaminem.
Koszt studiów podyplomowych:
- 2700,00 zł ogółem za trzy semestry z możliwością wpłaty w ratach:
 -  I semestr   150 zł x  6 rat
 - II  semestr  150 zł x  6 rat                                                                                                                                        
 - III semestr  150 zł  x 6 rat   
- wpisowe: 0,00 zł
- opłata rekrutacyjna 0,00 zł.


Informacje i zapisy:
Międzywydziałowy Ośrodek Rozwoju i Współpracy pokój nr 215, 
tel. 48/ 384 56 55, 48/385 11 16 wew.43, 
adres e-mail:edukacja@wisbiop.pl