Zdjęcia z zajęć terenowych z przedmiotu Zagrożenia naturalne studentów WISBiOP w Radomiu

30 października 2015

Ćwiczenia terenowe z przedmiotu Zagrożenia naturalne prowadzone przez dr. inż. Janusza Popisa odbyły się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu, 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz w Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Kozienicach. W ramach tych zajęć studenci Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zapoznają się ze specyfiką pracy ludzi zajmujących się prognozowaniem zagrożeń naturalnych, ich rozpoznawaniem a także usuwaniem ich skutków. 
Na poniższych zdjęciach studenci uczestniczą w spotkaniu z Mirosławem Ślifirczykiem – starostą radomskim i pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu, zapoznawani są z pracą urządzeń pomiarowych (wiatromierza i deszczomierza) w ogródkach meteorologicznych na lotnisku radomskim i w Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Kozienicach a także pod nadzorem meteorologów dokonują z łodzi motorowej pomiaru stanu wody oraz przepływu w miejscowej rzece. Z mostu wykonują pomiary na małym cieku wodnym.