XVII edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BeHaPe 2015.

26 stycznia 2015

Już niebawem na Śląsku spotkają się specjaliści BHP. 


W dniach 10 – 12 marca 2015 roku, odbędzie się Na Górnym Śląsku, gdzie zlokalizowana jest największa baza odbiorców produktów i usług służących poprawie warunków pracy, swoją ofertę będą prezentować firmy z branży bhp i ppoż. Organizatorom zależy, by wzorem poprzednich edycji, oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu imprez stworzyć przestrzeń, na której zaprezentowane będą najnowsze techniki, technologie i rozwiązania, zarówno z zakresu środków ochrony indywidualnej, jak i zbiorowej pracowników.

Targi BeHaPe 2015 stanowić będą okazję do bezpośredniego przedstawienia przez wystawców swojej oferty potencjalnym odbiorcom, którzy z kolei będą mieli szansę do zapoznania się oferowanymi rozwiązaniami służącymi bezpieczeństwu w miejscu pracy.
Celem organizatorów jest by wielopłaszczyznowy dialog specjalistów i przedstawicieli zainteresowanych branż zaowocował nawiązaniem ciekawych i trwałych kontaktów biznesowych.
Wystawa skierowana będzie do specjalistów i ekspertów BHP, a także  producentów, hurtowników, dystrybutorów odzieży i  materiałów ochronnych, kadry szkoleniowej, studentów oraz uczniów szkół o profilu bezpieczeństwa pracy.
Honorowy patronat nad targami na ten moment objęli Państwowy Inspektorat Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy. 
W ramach programu imprez towarzyszących odbędą się liczne szkolenia i warsztaty z udziałem specjalistów z branż oraz finał ogólnopolskiej kampanii pt. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach.

ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW:

 • Ochrona indywidualna pracowników (odzież i obuwie ochronne, sprzęt dla branży przemysłowej),
 • Ochrona zbiorowa pracowników,
 • Monitoring środowiska pracy, aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • Kontrola czasu pracy,
 • Sprzęt i środki utrzymania czystości,
 • Oznakowanie i instrukcje bhp i ppoż.,
 • Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe, wyposażenie straży pożarniczych,
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne,
 • Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu,
 • Sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki transportu, łączności i sygnalizacji,
 • Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych,
 • Szkolenia, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, wydawnictwa branżowe,
 • Organizacje, instytucje, urzędy,
 • Banki, ubezpieczenia, usługi doradcze,
 • Wykonawstwo – instalacja, dokumentacja, obsługa urządzeń.

Organizator nadal oczekuje na zgłoszenia wystawców. 
Więcej na www.behape.fairexpo.pl
Kontakt: Eliza Kunikowska – Kierownik Projektu, tel. 3207281533, kom. 664080291
Polecamy.

Program targów: 

10.03.2015  
Blok konferencji Państwowej Inspekcji Pracy  w ramach kampanii „BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE” odbędzie się Śląska Konferencja Zapobiegania Wypadkom Przy Pracy pt. „…Czy to wypadek? Na wszelki wypadek…” 
Konferencja będzie podzielona na trzy panele, zostanie skierowana do branży górniczej, hutniczej, budowlanej.

Program konferencji:

Rozpoczęcie konferencji – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
Wystąpienie Głównego Inspektora Pracy, Honorowego Patrona Targów BeHaPe 2015

SESJA PLENARNA:
Podsumowanie dotychczasowych działań Ogólnopolskiej Kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” – przedstawiciel GIP
„Ograniczenie wypadków przy pracy” – działania kontrolno-prewencyjne OIP Katowice 
– Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
„Staż pracy, a wypadki przy pracy” – przedstawiciel Instytutu Medycyny Pracy
SESJE PANELOWE, sala A, B, C :

I ZESPÓŁ PROBLEMOWY:
Górnictwo

II ZESPÓŁ PROBLEMOWY:
Hutnictwo

III ZESPÓŁ PROBLEMOWY:
Budownictwo
    
11.03.2015

Sala A 

Odbędzie się konferencja panelowa pod tytułem „Mam świadomość – pracuję bezpiecznie”. Konferencja prowadzona jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną.
Blok konferencji kierowany jest do firm związanych z branżą wodociągową, ściekową i kanalizacyjną. Ponadto problematyka dotyczyć będzie salonów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, piercingu. Zaproszenie kierowane jest także do sektora medycznego. 

Program konferencji:

„Wpływ substancji i mieszanin chemicznych na bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych w wybranych obiektach sektora gospodarki komunalnej” – Arleta Mrugała, czas trwania 45 minut 

„Szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne w wybranych sektorach usług komunalnych”-  Ilona Leszczyńska – Biedroń, czas trwania 45 minut 

„Omówienie kampanii społecznej „ Mam świadomość jak być zdrowym”- zakłady usługowe sektora „beauty” – Arleta Mrugała, czas trwania 45 minut 

„Analiza stwierdzonych w województwie śląskim w latach 2009-2014 chorób zawodowych” – Izabela Piątek, czas trwania 20 minut 

„Narażenie na czynniki biologiczne w kontekście zakłóć i zranień personelu medycznego” – Renata Cieślik – Tarkota, czas trwania 45 minut   

Sala B 

Odbędzie się konferencja prowadzona przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy 

Sala C

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza pracodawców do uczestnictwa w programie prewencyjnym  „Zdobądź Dyplom PIP”. Zaprasza na bezpłatne szkolenie, w trakcie którego specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy wyjaśnią jakie wymagania prawne i standardy bhp powinien spełnić pracodawca, aby uczynić zakład bardziej bezpiecznym.

Pracodawców zainteresowanych współpracą z Okręgowym Inspektoratem Pracy prosimy o kontakt z Sekcją Promocji OIP Katowice telefoniczny 32 60-41-615 oraz 32 60-41-606 lub mail promocja@katowice.pip.gov.pl. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, dla pracodawców zainteresowanych udziałem w szkoleniu oferujemy bezpłatne poradniki z zakresu prawa pracy i BHP.
 

12.03.2015 wystawcy zaprezentują prezentacje swoich firm.
Zapraszamy serdecznie.