„Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start III”, przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty rynek pracy.

25 czerwca 2014