WŁADZE UCZELNI
REKTOR
DR ANNA SAS-BADOWSKA
PROFESOR NADZWYCZAJNY WISBIOP W RADOMIU

KANCLERZ
MGR MAŁGORZATA ALZAK

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu powołana została w 2002 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisana do rejestru  niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycja 102 (obecna pozycja 243).

Uczelnia, najprawdopodobniej jako jedyna w kraju, posiada zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na kształcenie w zakresie "bezpieczeństwa i higieny pracy" w postaci decyzji administracyjnej:

Decyzja MENiS z dnia 2002-05-09 (DSW-3-4001-552/EKo/02) zezwalająca na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej kształcącej na poziomie studiów zawodowych w specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy". 
Decyzja MENiS z dnia 2002-07-15 (DSW-3-4001-769/TT/02) o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych (rubryka 4 rejestru) WISBiOP w Radomiu z ogólnym kierunkiem działalności uczelni "kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy".
Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniajacym rozporządzenie w sprawie slużby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z pózn. zm.).

Minister Edukacji Narodowej i Sportu, uwzgledniając stanowisko Państwowej Komisji Akredytacyjnej wyrażone uchwałą Nr 884/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 wrzesnia 2004 r. przyporzadkował realizowaną od momentu powstania uczelni specjalnosść bezpieczeństwo i higiena pracy do kierunku studiów inżynieria środowiska, a wiec do kierunku z grupy XI kierunków technicznych wg. stanowiska Nr 41/2004 Rady Glównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 2004 r., podczas gdy, np. ochrona środowiska znajduje sie w grupie kierunków matematyczno-przyrodniczych a zarządzania i marketing w grupie kierunków ekonomicznych.

Siedmio-semestralny okres kształcenia i odpowiednie zaplecze technologiczne umożliwiaja prowadzenie zajeć laboratoryjnych i wypelniają podstawowe ustawowe wymogi studiów inżynierskich.

Uczelnia od poczatku istnienia współpracuje z Instytutem Organizacji i Ochrony Pracy. Studium Ksztalcenia Ustawicznego "CON-LEX" w Radomiu posiadajacym: 

Certyfikat Uznania Kompetencji nr JE-3/2001 do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB,
Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy CIOP-PIB, status Partnera Ośrodka Szkolenia PIP im. prof. J. Rosnera we Wroclawiu.
Uczelnia współpracuje takze z:

CIOP-PIB w Warszawie,
Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu,
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Slużb BHP,
Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Slużb BHP w Warszawie.
Uczelnia uczestniczy w:

  • programie Socrates, w ramach którego otrzymała Kartę Erasmusa (PL-Radom 06) umożliwiającą organizacje wymian studentów i wykladowców pomiedzy współpracujacymi szkołami w Europie,
  • programie Leonadro da Vinci, umożliwiajacym organizacje miedzynarodowych wymian i staży dla studentów, absolwentów i kadry oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczych. W ramach tego programu Uczelnia współpracuje z instytucjami szkoleniowymi w Europie, m. in. z DEULA Berlin-Brandenburg e.V. i DEULA Hildesheim oraz ośrodkami w Hiszpanii, Bułgarii oraz Wloszech.
  • Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu jest Partnerem Merytorycznym firmy Sankom sp.z o.o. specjalizujacej sie w opracowywaniu i produkcji specjalistycznego oprogramowania służącego do wspomagania projektowania instalacji sanitarnych, obliczeń zużycia energii i sporzadzania świadectw charakterystyki energetycznej.