Realizowane projekty unijne przez Uczelnię:

Projekt: „Zwiększenie absolwentów kierunku inżynieria środowiska”
Projekt: "Skuteczny menadżer – szkolenia"
Projekt: "Studia podyplomowe w zakresie bhp i dla audytorów energetycznych"
Projekt: "Audytor – zawód z przyszłością"
Projekt: "Wykształcenie -gwarancja sukcesu"
Projekt: "Szkolenia gwarancja awansu zawodowego"