WISBiOP WEB TV – STUDIA  W NOWOCZESNEJ  ODSŁONIE

 
wisbiop-web-tv-1W nadchodzącym roku akademickim Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą przy ul, Mokrej 13/19 udostępnia swoim studentom WISBIOP WEB TV. 
WISBIOP WEB TV to innowacyjny system, który  umożliwia: 
 • multitransmisję zajęć na żywo z sal wykładowych, czyli równoczesny przekaz wielu strumieni danych, widocznych  w osobnych oknach np.  wizerunek wykładowcy 
 • w trakcie zajęć, pokaz prezentacji multimedialnej, tablicy w sali wykładowej, filmu;
 • pełną interakcję zajęć – kontakt z wykładowcą , przesyłane i pobieranie plików, czat;
 • wielokrotne retransmisje  zarejestrowanych zajęć w dowolnym miejscu i czasie,
 • uczestnictwo w zajęciach z prawie każdego miejsca na świecie, za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.
W praktyce oznacza to, że wszystkie zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem, w wyznaczonych salach dydaktycznych i transmitowane na żywo dla studentów, objętych ww. systemem. Każdy student  ma możliwość wyboru dogodnej dla siebie formy kształcenia – w siedzibie Uczelni lub przez Internet. W przypadku podjęcia decyzji o wirtualnym uczestnictwie w zajęciach, student łączy się w czasie rzeczywistym z salą, w której realizowane są wykłady lub ćwiczenia. Taki student ma możliwość rozmowy z wykładowcą  (może zadawać i odpowiadać na pytania), skorzystać z czatu, widzi wykładowcę i przebieg zajęć. Wszyscy studenci mogą wielokrotnie odtwarzać zarejestrowaną transmisję zajęć i pobierać przygotowane przez wykładowców materiały. Co istotne, istnieje możliwość retransmisji również przed sesją! 
 
Zalety  studiowania z wykorzystaniem WISBiOP WEB TV
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca – pobyt za granicą, podróż służbowa, choroba czy opieka nad dzieckiem nie powodują już nieobecności na wykładach lub ćwiczeniach;
 • stały dostęp do retransmisji zajęć – student może wielokrotnie odtwarzać nagranie, aż do całkowitego opanowania materiału;
 • wygoda – student nie musi robić notatek i kserokopii, gdyż ma dostęp do przygotowanych materiałów dydaktycznych;
 • efektywne zarządzanie czasem – student nie traci czasu na dojazdy i może go wykorzystać na realizację obowiązków domowych lub służbowych;
 • ograniczenie kosztów – korzystając z WISBiOP WEB TV student nie ponosi kosztów dojazdu, paliwa, parkingu, noclegu i wyżywienia;
 • możliwość wyboru – to od studenta zależy, które zajęcia będzie realizował w Uczelni, a które przez Internet;
 • brak dodatkowych kosztów i wymagań technicznych  – wystarczy tylko dowolne urządzenie  z dostępem do Internetu – komputer, laptop, tablet, smartfon;
 • stała opieka i wsparcie studentów przy realizacji studiów z wykorzystaniem WISBiOP WEB TV.
Dlaczego Uczelnia wprowadziła WISBiOP WEB TV
 • w świecie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, Uczelnia kształcąca na kierunkach technicznych, chce zachęcić swoich studentów do skorzystania z  nowych form kształcenia;
 • przy studiach o profilu praktycznym studenci realizują zwiększoną liczbę zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń i projektów; uczestnictwo w części zajęć przez Internet,  umożliwi studentom lepsze gospodarowanie czasem i zapewni obecność na zajęciach praktycznych w Uczelni;
 • Uczelnia chce umożliwić studiowanie osobom, które ze względu na sytuację rodzinną lub zawodową nie mogą podjąć studiów w tradycyjnej formie.
 
Wprowadzany w nadchodzącym roku system, obejmie studentów studiów inżynierskich na kierunkach: budownictwo oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.  Z WISBiOP WEB TV będą także korzystać słuchacze studiów podyplomowych.