Zmiana terminu Sympozjum “BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW”

9 października 2014

Uprzejmie informujemy, że sympozjum "BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW” WYMAGANIA PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ODNIESIENIU DO BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH,  odbędzie się w marcu 2015 roku w siedzibie Uczelni przy ul. Mokrej 13/19.